Kamerabevakning gör Södra Sofielund tryggare

Kamerabevakning på gata i södra Sofielund.

Införandet av kamerabevakning i södra Sofielund är ett av de första testen med kamerabevakning dygnet runt i ett bostadsområde i Sverige.

2019-05-15

Södra Sofielund i Malmö har identifierats som ett av Sveriges utsatta områden enligt polisen. Med förhoppningen om att minska brottsligheten i området, gjordes det 2015 en satsning med kamerabevakning som åtgärd. Kamerabevakningen har nu utvärderats, med ekonomiskt stöd från Brå, och flera indikatorer visar på minskad brottslighet och ökad trygghet i området. 

– I dag räknas Södra Sofielund som ett av 23 utsatta områden i landet. Men med stöd av den positiva utvecklingen som skett och effekterna av kamerabevakningen räknar vi med att kunna strykas från listan inom en snar framtid, säger Hjalmar Falck som är utvecklingssamordnare i Fastighetsägare BID Sofielund.

Utvärderingen visar på minskad brottslighet

Med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå genomfördes en utvärdering av satsningen med start 2016, av Malmö universitet, för att se hur kamerabevakningen påverkade den anmälda brottsligheten, hur boende i området upplevde problemen samt hur polisen uppfattade att bevakningen påverkat situationen och problembilden i området. Statistik från polisen visade att antalet våldsbrott hade minskat och antalet egendomsbrott var oförändrat. Antalet anmälda narkotikabrott hade ökat, vilket tros bero på att polisen fått större möjligheter att identifiera och beivra dessa brott.

De poliser som intervjuades i utvärderingen upplevde att kamerorna haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen vid både ingripandeverksamhet, utredning och lagföring. Poliserna tyckte också att kamerabevakningen förbättrat arbetsmiljön för polisen när man arbetar i området. Även boende och andra verksamma i området bedömde att brottsproblemen minskat, men man kunde inte riktigt bedöma om det var tack vare kamerorna eller de andra åtgärder som genomförts under en tid i området.

Fyra insatser för ökad trygghet i Södra Sofielund

  • Kamerabevakning
  • Ökad polisnärvaro
  • Ökad samverkan polis/kommun/fastighetsägare
  • Minskad biltrafik