Brå får uppdrag om informations­delning mellan aktörer

2019-10-15

Regeringen ger Brå i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.

Uppdraget ska redovisas under 2021.