Anmälda brott tredje kvartalet 2019 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under tredje kvartalet 2019 finns tillgänglig från den 10 oktober.