Handlagda brott första halvåret 2019 (prel. statistik)

Preliminär statistik över handlagda brott första halvåret 2019 finns tillgänglig från den 19 september.