Anmälda brott första kvartalet 2020 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under första kvartalet 2020 finns tillgänglig från den 16 april.