Handlagda brott första halvåret 2020 (prel. statistik)

Preliminär statistik över handlagda brott första halvåret 2020 finns tillgänglig från den 17 september.