Anmälda brott andra kvartalet 2021 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under andra kvartalet 2021 finns tillgänglig från den 15 juli.