Anmälda brott fjärde kvartalet 2020 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott under fjärde kvartalet 2020 finns tillgänglig från den 21 januari.