Anmälda brott för december samt hela året 2020 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott i december 2020, samt preliminärt för hela 2020 finns tillgänglig från den 21 januari.