Spridning av god praktik

Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i hela landet genom flera kommunikationskanaler.

Kunskapen sprids både skriftligt och muntligt, via till exempel konferenser, nätverksträffar, webbinarier, Almedalsveckan och möten med länsstyrelsernas samordnare. En viktig ingång till Brås kunskap är webbsidan Förebygga brott på Brås webbplats, där myndigheten beskriver pågående arbete och sprider erfarenheter och goda exempel.

Ett annat viktigt forum för Brås kunskapsspridning om lokalt brottsförebyggande arbete är den årligen återkommande nationella konferensen Råd för framtiden. I år genomförs den i samarbete med Gävle kommun, och temat är innovativt arbete. Syftet med konferensen är att ge lokala brottsförebyggande aktörer kunskap att ta initiativ till, besluta om, implementera och utveckla aktiviteter som minskar antalet brott och rädslan för brott. Parallellt med att årets konferens genomförs, inleder Brå förberedelserna inför 2021 års Råd för framtiden.

Som nämnts tidigare i verksamhetsplanen organiserar Brå den svenska uttagningen till EU:s brottsförebyggande tävling European Crime Prevention Award (ECPA), en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU. Den europeiska finalen arrangeras av EU:s ordförandeland, som också sätter temat för det aktuella året. Syftet med tävlingen är att ge internationell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete, och i Sverige är det Brå som, utöver att nominera ett bidrag, uppmärksammar och fördjupar berörda aktörers kunskap på temat i en svensk kontext.

  • Målgrupper: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Samarbetspartner: Bland annat Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).