Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter.

2007

Tullkontroll av förflyttningar av kontanta medelPDF
2006-12-27
Diarienummer: D 1.1-0657/2006
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Integrationens svarta bok — Agenda för jämlikhet och social sammanhållningPDF (SOU 2006:79)
2007-01-09
Diarienummer: D1.1-0545/2006
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Utveckling av SITIC, Sveriges IT-incidentcentrumPDF
2007-02-05
Diarienummer: D 1.1-0618/2006
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Ungdomar, stress och psykisk ohälsaPDF
2007-04-05
Diarienummer: D1.1-0027/2007
Departement/myndighet: Övriga

Ambition och ansvar — Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinderPDF
2007-04-05
Diarienummer: D1.1-0686/2006
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Psykiatrisamordningens betänkande Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdarePDF (SOU 2006:91)
2007-04-12
Diarienummer: D1.1 2006/0686
Departement/myndighet: Socialdepartementet

En ny konkurrenslagPDF
2007-05-02
Diarienummer: D1.1-0693/2006
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningPDF
2007-05-10
Diarienummer: D1.1-0054/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Översyn av den rättsmedicinska verksamhetenPDF
2007-05-24
Diarienummer: D1.1-0183/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Påföljder för psykiskt störda lagöverträdarePDF (DS 2007:5)
2007-05-24
Diarienummer: D1.1 2007/0072
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Stöd inför framtiden — om förutsättningar för jämställdhetsintegreringPDF (SOU 2007:15)
2007-06-08
Diarienummer: D 1.1-0298/2007
Departement/myndighet: Övriga

Preskription vid allvarliga brottPDF (Ds 2007:1)
2007-06-11
Diarienummer: D 1.1-0164/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ett uppföljningssystem för barnpolitikenPDF (Ds 2007:9)
2007-06-15
Diarienummer:D 1.1-0252/2007
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivetPDF (SOU 2007:23)
2007-07-09
Diarienummer:  D 1.1-0269/2007
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ändring i 5 § passlagenPDF (1978:302)
2007-07-10
Diarienummer:  D 1.1-0339/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Rapporten Varför blir det fel? Orsaker till felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Resultat från expertseminarierPDF
2007-08-06
Diarienummer:D 1.1-0328/2007
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syftenPDF (Ds 2007:13)
2007-08-28
Diarienummer: D 1.1-0326/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Summa summarumPDF (SOU 2007:5)
2007-08-28
Diarienummer: D 1.1-0226/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Oredlighet i forskningenPDF
2007-09-25
Diarienummer: D1.1-0385/2007
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

Utökat elektroniskt informationsutbytePDF (SOU 2007:45)
2007-10-02
Diarienummer: D 1.1-0383/2007
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvårdenPDF (Ds 2007:24)
2007-10-10
Diarienummer: D1.1-0403/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Erkännande av yrkeskvalifikationer för fastighetsmäklare och väktarePDF
2007-12-14
Diarienummer: D1.1-05744/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet