Rapportomslag Idéskrift 6 - Grannsamverkan

Idéskrift 6. Grannsamverkan

En skrift om grannsamverkan på lokal nivå: Erfarenheter och utvecklingsmöjligheter.
Grannar har i alla tider samverkat för att skapa trygghet och motverka brott i sitt gemensamma bostadsområde. I dagens samhälle måste man dock ofta organisera samarbetet för att det ska fungera.

Vanlig verksamhet

Grannsamverkan har blivit en av de vanligaste konkreta brottsförebyggande verksamheterna som bedrivs på lokal nivå.

I skriften Grannsamverkan presenteras erfarenheter och diskuteras utvecklingsmöjligheter. Den redogör för grannsamverkan i olika typer av områden, från storstädernas ytterområden till mindre orter med mindre problem. Vid sidan av olika positiva effekter, diskuteras också tänkbara negativa sidoeffekter.

Metoden med grannsamverkan har använts i ungefär trettio år och fortfarande är utvecklingsmöjligheterna stora. Grannsamverkan kan exempelvis utvidgas till att omfatta annat än brott, som boendeinflytande och trivsel i vid bemärkelse.

Skriften vänder sig till alla som i en eller annan form kan bidra till att grannsamverkan kommer till stånd och bedrivs på ett bra sätt.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm
Publikationsår: 2002

Rapport: 2000:22
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31718-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-99

Kundkorg

Summa: