Rapportomslag Kriminalstatistik 2007

Kriminalstatistik 2007

Redovisning av den officiella kriminalstatistiken
Den officiella kriminalstatistiken med uppgifter om bland annat antal anmälda brott och misstänkta personer.
Publikationen Kriminalstatistik, som utkommer varje år, ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Redogörelsen för år 2007 har i allt väsentligt samma utformning som den närmast föregående.
Denna publikation finns endast för nedladdning

Fakta om publikationen

Redaktör: Leif Petersson
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:17
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-02-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-309

Kundkorg

Summa: