Omslaget till rapporten Brott i nära relationer

Brott i nära relationer

En nationell kartläggning

Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket gör att denna typ av brottslighet måste undersökas på annat sätt än via statistiken över polisanmälda brott.

ISBN: 978-91-87335-23-5
Pris för tryckt rapport 263 SEK inkl. moms
Lägg till

Rapporten  beskriver människors utsatthet för olika former av psykiskt och fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Syftet med kartläggningen är att få bättre kunskap om brott i nära relationer i Sverige: Hur utbrett är problemet? Hur kan det ta sig uttryck? Vilka är de som utsätts?

Denna kartläggning bygger på ett nytt frågeavsnitt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför årligen. Det nya frågeavsnittet är konstruerat för att kunna upprepas, vilket ger en unik möjlighet att använda som verktyg för att följa utsattheten över tid.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Frenzel
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 160

Rapport: 2014:8
Publikationsnummer: ISBN978-91-87335-23-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-546

Kundkorg

Summa: