Brå-Lean

Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott

Polisen kritiseras från många håll – från politiker, media och allmänhet – för att för få brott klaras upp. Det gäller inte minst uppklaringen av det som kallas mängdbrott, till exempel stöld och misshandel.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Förväntningarna på hur stor andel av brotten som polisen egentligen borde klara upp är ofta ganska diffusa. Det sägs främst att andelen är för låg. Vad är då rimliga förväntningar på polisens utredningsresultat? Hur mycket bättre kan resultaten bli och hur ska det gå till?

För att försöka besvara dessa frågor har Brå genomfört ett försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott i samarbete med Polisen och Åklagarmyndigheten. Försöksprojektet, som kom att kallas Brå-Lean, genomfördes i City polismästardistrikt i Stockholm vid sidoenheten Norrmalm under våren 2014.

Fakta om publikationen

Författare: Anna Eksten
Publikationsår: 2015

Rapport: 2015:9
ISBN 978-91-87335-43-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-593

Kundkorg

Summa: