Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Reviderad utgåva 2016

Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

ISBN: 978-91-87335-60-0
Pris för tryckt rapport 204 SEK inkl. moms
Lägg till

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete, kan ha nytta av boken. Genom samverkan blir vi effektivare och kan nå bättre resultat.

Boken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt. Det är organisationernas förhoppning att den ska bli ett praktiskt stöd i samverkansarbetet.

Ny utgåva

Det här är en reviderad utgåva av boken som publicerades första gången år 2010. Denna version av boken har arbetats om till att bli kortare och mer handfast med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den har också anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2016
Antal sidor: 102
Författare: Greta Berg, Charlotta Gustafsson, Jörgen Nilsson, Marie Johansson Meinke

ISBN: 978-91-87335-60-0
URN:NBN:SE:BRA-636

Kundkorg

Summa: