Klassificering av brott

Anvisningar och regler. Version 8.0

Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Nytt i version 8.0

  • Ett antal brottskoder har införts som rör bland annat läkemedel, smuggling, folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten samt överträdelse av kontaktförbud.


Fakta om publikationen


Version 8.0

urn:nbn:se:bra-867

© Brottsförebyggande rådet december 2019

Kundkorg

Summa: