Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Kriminologipris till forskning om föräldraskap och barns utveckling

  30 november, 2016
  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap.
 • Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden

  30 november, 2016
  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.
 • Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor

  3 november, 2016
  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Insats Fenix

  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.
 • Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.
 • Hatbrott 2015 - teknisk rapport

  Teknisk rapport för 2015 års statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

Kriminalstatistiken för 2015 presenteras nu på en samlad webbsida med sammanfattningar och
tidsserier. Detta ersätter den kriminalstatistiska årsboken som från och med i år utgår.

All brottslighet sker lokalt och kan därför förebyggas lokalt. För att hitta lokala lösningar är det nödvändigt att arbetet baseras på kunskap om den lokala brottsligheten.

Under första halvåret 2016 blev 764 000 brott handlagda, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med första halvåret 2015. För närmare hälften av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier