Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Slutlig brottsstatistik 2013

  31 mars, 2014
  I dag släpps den slutliga statistiken för 2013 gällande anmälda brott, misstänkta personer och uppklarade brott. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld.
 • Flera faktorer påverkar användningen av åtalsunderlåtelser

  26 mars, 2014
  Mellan åren 2005 och 2009 ökade antalet åtalsunderlåtelser betydligt, för att sedan minska fram till 2012.
 • Misshandelsbrott utreds snabbare

  20 mars, 2014
  Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper. Det tar längre tid att utreda ungdomsbrott än vuxnas brottslighet, trots skyndsamhetskrav. Däremot har den totala tiden från anmälan till dom minskat något för misshandel, våldtäkt och stöld. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
 • Användningen av Polisens beslutskoder

  Denna studie ger en bild av det beslutskodssystem som varit i bruk fram till och med 2012 samt kvaliteten på den statistik som baserats på koderna. Studien utgör ett underlag till en bedömning av det nya beslutskodssystemet samt vad som krävs för att säkerställa att statistik med hög kvalitet ska kunna produceras framöver.
 • Konstaterade fall av dödligt våld

  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.
 • Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

  Anmälda brott 2013 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2013 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Åhörare på seminarium

När Polisen blir en sammanhållen myndighet nästa år behöver polis och kommun ha en väl fungerande samverkan. I dag finns det brister i det brottsförebyggande arbetet både inom polis och kommun. Som ett stöd erbjuds lokala beslutsfattare att delta i seminarier som Brå och SKL genomför under våren.

Illustration: Helena Halvarsson

NTU är den viktigaste pusselbiten för att få en korrekt bild av utsattheten för brott och människors upplevelse av otrygghet.

Daniel Vesterhav från Brå.

Nu har den slutgiltiga statistiken över anmälda brott för 2013 publicerats. I fjol anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med 2012.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.