Råd för framtiden

Erik Wennerström, generaldirektör, Brå och Carl Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse hälsar välkomna till 2016 års Råd för framtiden.

FÖREBYGGA BROTT

För att hitta lokala lösningar är det nödvändigt att arbetet baseras på kunskap om den lokala brottsligheten. Brå står för det nationella stödet för lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete inom utvalda områden.

Statistik

52%

En utredning hade bedrivits i 52 procent av de handlagda brotten (första halvåret 2017). Övriga 48 procent direktavskrevs.

Regeringen ger Brå i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. Centret kommer att inrättas den 1 januari.

Läs regeringens pressmeddelande

Brås poddsändning Snacka om brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. I det senaste avsnittet berättar vi om otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer.

Brås statistiska undersökningar.

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Officiell kriminalstatistik.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.