Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Lagändring om barn som begår brott gav inte avsedda effekter

  17 december, 2014
  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
 • Hope Now är årets vinnare av European Crime Prevention Award

  5 december, 2014
  Den danska ideella organisationen Hope Now med projektet Empowering Trafficked People tog idag hem segern i den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA.
 • Brottsutvecklingen för egendomsbrott

  5 december, 2014
  I en ny kortanalys över brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott bedömer Brå bland annat att utsattheten för bostadsinbrott planar ut efter några års ökning, främst bland villainbrotten.
 • Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

  Brott begångna av barn

  År 2010 infördes ett antal ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Detta för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle utred brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga. Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekten av dessa lagändringar.
 • Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

  Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa finns även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

 • Omnslag till rapporten Utsatthet för brott 2013

  Utsatthet för brott 2013

  I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2013, liksom hur utsattheten utvecklats sedan 2005.

För att minska egendomsbrotten inleder man grannsamverkan i allt fler EU-länder. I Wien träffades representanter från 19 länder för att bilda ett nytt internationellt nätverk.

Det blir mer motiverande när man vet vilka som är ute och jobbar, säger polisen Lena Eriksson i Stockholm. Hon har varit med och testat Brås arbetsmodell – där poliser med olika funktioner arbetar i ett och samma team.

Illustration med person som sitter och skriver vid en dator.

Kränkningar, hot och trakasserier på nätetlänk till annan webbplats

Hat på nätet drabbar många unga. Men det kan vara svårt att veta vad som bara är elakt och vad som faktiskt är olagligt. Läs mer på Brottsrummet, där elever och lärare kan hitta information om brott och brottslighet.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.