Råd för framtiden

Erik Wennerström, generaldirektör, Brå och Carl Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse hälsar välkomna till 2016 års Råd för framtiden.

STATISTIK

Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2017 var brott mot person. Ökningen förklaras främst av den nya brottstypen olovlig identitetsanvändning. Minskade mest gjorde skadegörelser och bedrägerier — bland annat minskade datorbedrägerierna.

Statistik

50%

Narkotika- och trafikbrott stod tillsammans för hälften av alla lagföringar i Sverige under 2016.

Missade du årets Stockholm Criminology Symposium den 19-21 juni? Då kan du se filmade seminarier från alla tre dagarna här. Och glöm inte att redan nu sätta av tid i kalendern till nästa års konferens, i Stockholm den 12-14 juni.

Brås poddsändning Snacka om brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. I det senaste avsnittet berättar vi om otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer.

Brås statistiska undersökningar.

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Officiell kriminalstatistik.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.