Råd för framtiden

Erik Wennerström, generaldirektör, Brå och Carl Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse hälsar välkomna till 2016 års Råd för framtiden.

KONFERENS

Stockholm Criminology Symposium är en internationell konferens med fokus på det kriminalpolitiska området som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Du kan se de inspelade sessionerna från eventet här.

Statistik

50%

Narkotika- och trafikbrott stod tillsammans för hälften av alla lagföringar i Sverige under 2016.

Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström medverkar dessutom i flera seminarier. Här hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.

Brås poddsändning Snacka om brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. I det senaste avsnittet berättar vi om otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer.

Brås statistiska undersökningar.

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Officiell kriminalstatistik.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.