Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Många häktade i Sverige hålls isolerade

  25 januari, 2017
  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.
 • Brås ekonomiska stöd år 2017

  20 januari, 2017
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
 • Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta

  19 januari, 2017
  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.
 • Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2016

  Årsredovisning 2016

  Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2016
 • Nationella trygghetsundersökningen
  2016 - Teknisk rapport

  Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.
 • Att minska isolering i häkte

  I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

Kriminalstatistiken för 2015 presenteras nu på en samlad webbsida med sammanfattningar och
tidsserier. Detta ersätter den kriminalstatistiska årsboken som från och med i år utgår.

Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Under första halvåret 2016 blev 764 000 brott handlagda, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med första halvåret 2015. För närmare hälften av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier