Vetenskapliga rådet

Brå har ett rådgivande organ: det vetenskapliga rådet.

Medlemmar i Brås vetenskapliga råd

Från vänster: Marie Torstensson (Malmö högskola), Dan Hedlin (Stockholms universitet), Jerzy Sarnecki (Stockholms universitet), Margareta Hydén (Linköpings universitet), Per Ole Träskman (Lunds universitet).

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för Brås verksamhet. Det är generaldirektören som utser ledamöter i rådet.

Ledamöter i Brås vetenskapliga råd

  • ​Prof. Dan Hedlin, Statistiska institutionen, Stockholms universitet
  • Prof. Margareta Hydén, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
  • Prof. Sven-Åke Lindgren, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Prof. Jerzy Sarnecki, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Prof. Marie Torstensson, Institutionen för kriminologi, Malmö högskola
  • Prof. Per Ole Träskman, Juridiska institutionen, Lunds universitet
  • Prof. Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-08