Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  

  Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2016

 2.  

  Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 3.  
  Att minska isolering i häkte | 2017:6 | Lägesbild och förslag

  I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

  Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
 4.  

  Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

 5.  
  Nationella trygghetsundersökningen 2016 | 2017:1 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
 6.  
  Klassificering av brott | 2016 | Anvisningar och regler

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 7.  
  Skolundersökningen om brott 2015 | 2016:21 | Om utsatthet och delaktighet i brott

  Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 8.  

  Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts samt hur enkäten förändrats mellan datainsamlingen 2011 och 2015.

 9.  
  Insats Fenix | 2016:24 | En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet

  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 10.  

  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: