Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 2. Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 3. I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

 4. Årsredovisning för Brottsförebyggade rådet 2014.

 5. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 6. I följande rapport publiceras resultaten i Sveriges 21 län och, för första gången, resultaten för polisregionerna i den nya polisorganisationen.

 7. Under de senaste åren har hot och kränkningar via internet fått allt större uppmärksamhet. Den här kartläggningen beskriver de polisanmälda brottens karaktär samt de utsatta individerna och gärningspersonerna.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 8. I denna rapport beskrivs vilka typer av ärenden som polis, åklagare och domstolar har bedömt som olaga förföljelse. Därtill har Brå intervjuat poliser och åklagare om deras tankar om den nya straffbestämmelsen och deras erfarenheter av att tillämpa den.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 9. För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon större verkan.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 10. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2014 redovisas resultaten för den nionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 317 kr inkl moms
Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: