Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  
  Insats Fenix | 2016:24 | En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet

  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 2.  

  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 3.  
  Hatbrott 2015 - teknisk rapport | Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott

  Teknisk rapport för 2015 års statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 4.  
  Utsatthet för brott 2015 | 2016 | Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016

  I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2015, samt hur den har utvecklats sedan 2005. De olika avsnitten belyser utsatthet för sammanlagt tio brottstyper.

 5.  
  Flera gärningspersoner vid brott | 5/2016 | Brott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014

  Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.

 6.  

  I denna rapport görs en samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring, liksom statistik och polisiär kunskap.

 7.  
  Förändrade krav på bevisning? | 2016:19 | Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring

  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Har polisen eller åklagarna förändrat sitt arbete när det gäller insamlingeller bedömning av bevis i utredningarna? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 8.  
  Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara? | 2016:18 | Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring

  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 9.  
  Användningen av bötesstraff | 4/2016 | Omfattning, utveckling och möjliga förklaringar

  Den här kortanalysen ger en översiktlig bild av användningen av bötesstraff (dags- och penningböter) i rättskedjan.

 10.  

  En samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: