Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. Den officiella kriminalstatistiken omfattar inte uppgifter om antalet anmälda skjutningar som årligen inträffar i Sverige. Samtidigt är skjutningar i många fall allvarliga händelser som får mycket uppmärksamhet i såväl media som den kriminalpolitiska debatten.

 2. En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 3. Den här rapporten innehåller resultaten om utsatthet för brott under 2014. Det är ett delresultat från den kommande rapporten NTU 2015 – om utsatthet, otrygghet och förtroende, som publiceras i januari 2016.

 4. Den här skriften är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten.

 5. Rapporten består av två delar: en kartläggning över i vilken omfattning förundersökningsbegränsning används och hur användningen förändrats över tid, samt en analys av sambandet mellan förundersökningsbegränsning och personuppklarade brott.

 6. Sedan 2006 kan vissa brott anmälas på polisen.se. Den här kortanalysen handlar om polisanmälning av brott via internet.

 7. Rapporten Försäkringsbedrägerier förklarar vilka typer av försäkringsbedrägerier som upptäcks och anmäls samt vad som händer med anmälningarna hos polis och åklagare.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 8. Matchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har under senare år uppmärksammats alltmer av idrottsorganisationer, spelbranschen, rättsväsendet och media. Kunskapen om hur manipulerade matcher fungerar är i dag begränsad, eftersom de uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 9. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 10. Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: