Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  
  Flera gärningspersoner vid brott | 5/2016 | Brott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014

  Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.

 2.  

  I denna rapport görs en samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring, liksom statistik och polisiär kunskap.

 3.  
  Förändrade krav på bevisning? | 2016:19 | Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring

  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Har polisen eller åklagarna förändrat sitt arbete när det gäller insamlingeller bedömning av bevis i utredningarna? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 4.  
  Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara? | 2016:18 | Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring

  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 5.  
  Användningen av bötesstraff | 4/2016 | Omfattning, utveckling och möjliga förklaringar

  Den här kortanalysen ger en översiktlig bild av användningen av bötesstraff (dags- och penningböter) i rättskedjan.

 6.  

  En samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

 7.  

  Denna rapport beskriver de senaste tio årens utveckling av den it-relaterade brottsligheten, liksom rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera den. Rapporten belyser också brister och angelägna utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att hantera brott med it-inslag.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 8.  
  Hatbrott 2015 | 2016:15 | Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott

  En beslöjad kvinna blir spottad på av sin granne, ett asylboende blir nedklottrat med främlingsfientliga budskap och en man blir hånad på internet för sin sexuella läggning. Det är exempel på händelser som kan förekomma i hatbrottsstatistiken.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 9.  

  I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir.

  Pris för tryckt rapport 341 kr inkl moms
 10.  

  Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: