Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet.

 2. Hatbrottsstatistiken kan användas till att studera struktur och utveckling av polisanmälda hatbrott i Sverige. I rapporten ges även en bild av självrapporterad utsatthet avseende vissa hatbrottsmotiv. Tillsammans kan sådana uppgifter vara till hjälp i rättsväsendets beslut om åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 3. En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.

 4. I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 5. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en återkommande kartläggning av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld. Den tekniska beskrivningen av undersökningen 2013 presenteras i denna rapport.

 6. Sedan 2012 bedriver Polisen kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I denna andra rapport i Brås utvärdering följer vi upp projektet utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar att uppnå med kamerornas hjälp.

  Pris för tryckt rapport 199 kr inkl moms
 7. Brå har av regeringen fått i uppdrag att undersöka hur ofta vårdnadshavare närvarar i rättsprocessen då deras barn i åldrarna 15–17 år misstänks för brott.

 8. I denna kortanalys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån.

 9. Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området tillgångsinriktad brottsbekämpning.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 10. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2013 redovisar andelen förtroendevalda som utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt förtroendeuppdrag och beskriver vilken typ av händelser de har utsatts för.

  Pris för tryckt rapport 160 kr inkl moms
Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: