Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 2. Anmälda brott 2013 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2013 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

 3. Denna kortanalys beskriver faktorer som kan ha påverkat hur användningen av åtalsunderlåtelse har utvecklats under perioden 2000–2012.

 4. En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess där korta handläggningstider i kombination med kvalitet och rättssäkerhet i utredningarna, samt en god nivå av personuppklaring, utgör viktiga delar. I denna rapport har Brå för fjärde gången undersökt handläggningstiderna för brottsmisstankar som rör misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning.

 5. Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Målet var att minska brottsligheten genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar.

  Pris för tryckt rapport 160 kr inkl moms
 6. Denna studie undersöker vilket genomslag straffmätningsreformen 2010 har fått. Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts, har spännvidden vid straffvärdebedömningen ökat och har återfallskärpningen fått en mätbar effekt?

 7. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården

 8. Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomis brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 9. I denna rapport presenteras de regionala resultaten från NTU som tidsserier för att göra det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid.

 10. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: