Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 2. I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott, under perioden 2000–2013.

 3. I Hatbrott 2014 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 4. Det finns en ny linje inom organiserad brottslighet där företag förvärvas eller registreras i det tysta för att användas som brottsverktyg. Behovet av att motverka att kriminella använder legala företag för sina syften har därför ökat.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 5. Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

 6. Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden.

 7. En övergripande bild  av brottsutvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

 8. Denna rapport handlar om yrkesgrupper vars arbete kan sägas vara av särskild betydelse för det demokratiska samhället, bland andra politiker, journalister och myndighetsanställda.

  Pris för tryckt rapport 317 kr inkl moms
 9. En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 10. Anmälda brott 2014 och resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2007–2014 för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet

Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: