Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraf-tigt under de senaste 20 åren.

 2. En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess, där utredningarna präglas av kvalitet och rättssäkerhet. Hur långa handläggningstiderna är har då stor betydelse.

 3. Polisen kritiseras från många håll – från politiker, media och allmänhet – för att för få brott klaras upp. Det gäller inte minst uppklaringen av det som kallas mängdbrott, till exempel stöld och misshandel.

 4. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 5. Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 6. I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

 7. Årsredovisning för Brottsförebyggade rådet 2014.

 8. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 9. I följande rapport publiceras resultaten i Sveriges 21 län och, för första gången, resultaten för polisregionerna i den nya polisorganisationen.

 10. Under de senaste åren har hot och kränkningar via internet fått allt större uppmärksamhet. Den här kartläggningen beskriver de polisanmälda brottens karaktär samt de utsatta individerna och gärningspersonerna.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: