Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  

  I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir.

  Pris för tryckt rapport 341 kr inkl moms
 2.  

  Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 3.  
  Kriminella nätverk och grupperingar | 2016:12 | Polisers bild av maktstrukturer och marknader

  I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 4.  
  Klassificering av brott | 2016 | Anvisningar och regler

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 5.  
  Personrån | 2016:11 | En studie om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga

  Denna rapport fokuserar på personrån, som är den vanligaste typen av rån. Studien syftar till att ge ökad kunskap om dessa brott, vilka som drabbas av dem och vilka som begår dem.

 6.  
  Lagförda personer i befolkningen 2000–2014 | 3/2016 | En studie av andelen lagförda bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott

  Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.

 7.  

  Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.

 8.  
  Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar | 2016:6 | En nationell kartläggning

  I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 9.  

  Den här rapporten handlar om hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, det vill säga att på olika sätt utöva kontroll över bolaget.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 10.  
  Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott | 1/2016 | En undersökning av analysresultat 1998–2015

  Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: