Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  

  Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

 2.  
  Nationella trygghetsundersökningen 2016 | 2017:1 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
 3.  
  Klassificering av brott | 2016 | Anvisningar och regler

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 4.  
  Skolundersökningen om brott 2015 | 2016:21 | Om utsatthet och delaktighet i brott

  Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 5.  

  Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts samt hur enkäten förändrats mellan datainsamlingen 2011 och 2015.

 6.  
  Insats Fenix | 2016:24 | En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet

  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 7.  

  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 8.  
  Hatbrott 2015 - teknisk rapport | Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott

  Teknisk rapport för 2015 års statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 9.  
  Utsatthet för brott 2015 | 2016 | Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016

  I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2015, samt hur den har utvecklats sedan 2005. De olika avsnitten belyser utsatthet för sammanlagt tio brottstyper.

 10.  
  Flera gärningspersoner vid brott | 5/2016 | Brott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014

  Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: