Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  

  Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 2.  

  Rapporten redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområdena, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

 3.  

  Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 4.  

  En sammanställning av regionala resultat från undersökningarna gjorda mellan 2006 och 2015, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län och polisregion över tid.

 5.  
  Nationella trygghetsundersökningen 2015 | 2016:1 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2015 redovisas resultaten för den tionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 317 kr inkl moms
 6.  
  Klassificering av brott | 2015 | Anvisningar och regler

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 7.  

  Från juli 2012 och tre år framåt bedrev Polisen ett projekt med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 8.  

  I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg.

 9.  

  För att bedöma rättsväsendets resultat är det viktigt att följa upp hur anmälda brott hanteras i rättskedjans olika delar. Den här kortanalysen handlar om personuppklaring och hur många åtal som bifalls i domstol.

 10.  
  Politikernas trygghetsundersökning 2015 | 2015:23 | Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014

  Politikernas trygghetsundersökning 2015 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: