Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. Rapporten Försäkringsbedrägerier förklarar vilka typer av försäkringsbedrägerier som upptäcks och anmäls samt vad som händer med anmälningarna hos polis och åklagare.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 2. Matchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har under senare år uppmärksammats alltmer av idrottsorganisationer, spelbranschen, rättsväsendet och media. Kunskapen om hur manipulerade matcher fungerar är i dag begränsad, eftersom de uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 3. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 4. Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.

 5. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 6. I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott, under perioden 2000–2013.

 7. I Hatbrott 2014 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 8. Det finns en ny linje inom organiserad brottslighet där företag förvärvas eller registreras i det tysta för att användas som brottsverktyg. Behovet av att motverka att kriminella använder legala företag för sina syften har därför ökat.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 9. Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

 10. Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: