Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  

  Kortversion av den kompletta rapporten om brottsutvecklingen.

 2.  

  Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2018-2020.

 3.  
  Stora förundersökningar och brottmål | 2017:4 | Utveckling, omfång och karaktär

  Denna rapport beskriver utvecklingen av förundersökningarnas och brottmålens omfång och komplexitet under åren 2006–2015 och vad som kan förklara utvecklingen. Rapporten redovisar även vad som utmärker stora förundersökningar och stora brottmål och beskriver deras resursåtgång.

  Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
 4.  

  I denna rapport beskrivs utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott.

  Pris för tryckt rapport 386 kr inkl moms
 5.  
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2017-2020) | 2017 | Centrala prognoser för perioden 2017—2020

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 6.  

  Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2016

 7.  

  Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 8.  
  Att minska isolering i häkte | 2017:6 | Lägesbild och förslag

  I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

  Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
 9.  

  Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

 10.  
  Nationella trygghetsundersökningen 2016 | 2017:1 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: