Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 2. I denna kortanalys görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

 3. Den här fördjupningsstudien ställer frågor om hur metodförändringarna som gjordes inför PTU 2013 påverkat resultaten, samt vad PTU ger för information om utsatthet som är relaterat till sociala medier.

 4. Vilka faktorer påverkar hur Polisens resultat utvecklas, vad är rimliga förväntningar på Polisen och hur ska verksamheten mätas? Det är frågor som ställs i Brås slutrapport om satsningen på 20 000 poliser.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 5. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 6. Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.

 7. En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet.

 8. Hatbrottsstatistiken kan användas till att studera struktur och utveckling av polisanmälda hatbrott i Sverige. I rapporten ges även en bild av självrapporterad utsatthet avseende vissa hatbrottsmotiv. Tillsammans kan sådana uppgifter vara till hjälp i rättsväsendets beslut om åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 9. En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.

 10. I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: