Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Publikationer

 1.  
  Lagförda personer i befolkningen 2000–2014 | 3/2016 | En studie av andelen lagförda bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott

  Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.

 2.  

  Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.

 3.  
  Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar | 2016:6 | En nationell kartläggning

  I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 4.  

  Den här rapporten handlar om hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, det vill säga att på olika sätt utöva kontroll över bolaget.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 5.  
  Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott | 1/2016 | En undersökning av analysresultat 1998–2015

  Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.

 6.  
  Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning | 2016 | Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – en antologi.

  Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.

  Pris för tryckt rapport 354 kr inkl moms
 7.  

  Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att ärenden läggs ned.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 8.  
  Konstaterade fall av dödligt våld | 2015 | Statistik för 2015

  En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 9.  
  Handlagda brott | Att använda och tolka den nya statistiken.

  Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå en ny statistikprodukt över handlagda brott, som ersatt den tidigare uppklaringsstatistiken.

 10.  
  Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014 | 2016:5 | Samtliga brottsmisstankar och fem särskilt utvalda brott

  För sjätte året i rad har Brå undersökt handläggningstiderna i rättskedjan för brottsmisstankar om misshandel, våldtäkt, stöld, rån respektive utpressning. Dessutom kartläggs handläggningstiderna för samtliga brottsmisstankar sammantaget.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: