Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Statistiska undersökningar

Hur många blir utsatta för brott? Ökar eller minskar tryggheten i samhället? Hur ser förtroendet för rättsväsendet ut? Det är frågor som den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar på. Skolundersökningen om brott, hatbrottsstatistiken och Politikernas trygghetsundersökning är andra exempel på statistiska undersökningar från Brå.

Officiell kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden
som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård

Statistiska undersökningar

Hur många blir utsatta för brott? Ökar eller minskar tryggheten i samhället? Hur ser förtroendet för rättsväsendet ut? Det är frågor som den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar på. Skolundersökningen om brott, hatbrottsstatistiken och Politikernas trygghetsundersökning är andra exempel på statistiska undersökningar från Brå.

Officiell kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden
som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård

Statistik

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga.

Tolka statistik

Det viktigaste att tänka på när man tolkar kriminalstatistiken är att bara den anmälda brottsligheten kommer med i statistiken.

Beställningar

Här kan du läsa om vad som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register.