Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Anmälda brott ökade under första halvåret

  7 juli, 2016
  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.
 • Ny kartläggning av hot och våld mot politiker

  5 juli, 2016
  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.
 • Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer

  22 juni, 2016
  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.
 • Klassificering av brott

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
 • Personrån

  Denna rapport fokuserar på personrån, som är den vanligaste typen av rån. Studien syftar till att ge ökad kunskap om dessa brott, vilka som drabbas av dem och vilka som begår dem.
 • Omslag till kortanalysen Lagförda personer i befolkningen

  Lagförda personer i befolkningen 2000–2014

  Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.

All brottslighet sker lokalt och kan därför förebyggas lokalt. För att hitta lokala lösningar är det nödvändigt att arbetet baseras på kunskap om den lokala brottsligheten.

I vår moderna, digitaliserade värld har det uppstått mängder av nya bedrägerimetoder. Hänger polisen och rättsväsendet med i den här utvecklingen? Lyssna på det senaste avsnittet i Brås poddserie Snacka om brott.

År 2015 fattades 107 000 lagföringsbeslut, (- 3 %) och 8 580 personer intogs i kriminalvårdsanstalt (-4 %) . Av samtliga personer med en ingångshändelse 2013, återföll 24 procent i brott inom ettår. Det visar den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård, samt återfall i brott. 

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier