Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter
Nya publikationer
 • Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige

  23 augusti, 2016
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.
 • Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå

  26 juli, 2016
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
 • Anmälda brott ökade under första halvåret

  7 juli, 2016
  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.
 • Kriminella nätverk och grupperingar

  I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.
 • Klassificering av brott

  I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
 • Personrån

  Denna rapport fokuserar på personrån, som är den vanligaste typen av rån. Studien syftar till att ge ökad kunskap om dessa brott, vilka som drabbas av dem och vilka som begår dem.

All brottslighet sker lokalt och kan därför förebyggas lokalt. För att hitta lokala lösningar är det nödvändigt att arbetet baseras på kunskap om den lokala brottsligheten.

År 2015 fattades 107 000 lagföringsbeslut, (- 3 %) och 8 580 personer intogs i kriminalvårdsanstalt (-4 %) . Av samtliga personer med en ingångshändelse 2013, återföll 24 procent i brott inom ettår. Det visar den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård, samt återfall i brott. 

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier