Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Hitta rätt myndighet

Det är svårt att hitta rätt bland rättsväsendets myndigheter. Här har vi listat ämnen och länkar till din hjälp.
Hitta rätt myndighet
Ämne Myndighet
     
Alkohol och droger
Utandningsprov för alkohol, drogtester - utförandetlänk till annan webbplats   Polisen
Narkotikaanalys länk till annan webbplats   Rättsmedicinalverket
     
Anhållan
Vem har rätt att anhålla?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Vem beslutar om häktning?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
     
Beslag  
Vem har rätt att beslagta vid misstanke om brott?     länk till annan webbplats   Polisen
Vad händer när åklagaren hävt beslaget?länk till annan webbplats   Polisen
     
Brottsofferfonden
Vem kan söka projektpengar från Brottsofferfonden?länk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
     
Brottsutredning
Vem beslutar om att lägga ner en förundersökning?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
När leder en åklagare förundersökningen?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Varför väcks inte åtal om brott har begåtts?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
     
Domar och lagar
Rättsinformationlänk till annan webbplats   Lagrummet
Lagarlänk till annan webbplats   Riksdagen
Hur man överklagar en domlänk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Hur får man tag i en domsakt på en dömd person?länk till annan webbplats   På respektive tingsrätt (Sveriges Domstolar)
     
Ekonomisk brottslighet
Exempel på ekonomisk brottslighetlänk till annan webbplats   Ekobrottsmyndigheten
Vem svarar på frågor om penningtvätt?länk till annan webbplats   Polisen
Vem utreder mutor och korruptionsbrott?länk till annan webbplats   Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten
     
Försvunna personer    
Hur många personer anmäls försvunna i Sverigelänk till annan webbplats   Polisen
     
Häkte    
Att vara häktadlänk till annan webbplats   Kriminalvården
     
Internationellt    
Europeisk brottsstatistiklänk till annan webbplats   European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
Hur driver man ett mål till Europadomstolen?länk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
     
Rättegång    
Hur går en rättegång till?länk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Hur går en brottsmålsförhandling till vid en tingsrätt?länk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Offentlig försvarare länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Offentlig målsägandebiträdelänk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Vilken domstol tillhör du?länk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Vittna i rättegånglänk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Stöd inför rättegång för brottsofferlänk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för brottsoffer länk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Stöd inför rättegång för åtaladlänk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för vittnelänk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för vittnelänk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Rådgivning inför rättegånglänk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
     
Skadestånd och ersättning    
Hur och varför betalar man skadestånd?länk till annan webbplats   Sveriges Domstolar
Hur får man ut sitt skadestånd? länk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Vem har rätt till brottskadeersättning? länk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Hur ansöker man om brottsskadeersättning?länk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
     
Statistik    
Hur många brott anmäls?länk till annan webbplats   Brottsförebyggande rådet
     
Straff och böter    
Vilka straff som finns och vad de innebär (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse)länk till annan webbplats   Kriminalvården
Fängelselänk till annan webbplats   Kriminalvården
Rättspsykiatrisk vårdlänk till annan webbplats   Socialstyrelsen
Ungdomar (under 18 år)länk till annan webbplats   Statens institutionsstyrelse
Frågor om straff och böterlänk till annan webbplats   Polisen
Strafföreläggandelänk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Åtalsunderlåtelselänk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Fotboja länk till annan webbplats   Kriminalvården
Hur betalar man sina böter?länk till annan webbplats   Sveriges domstolar
Rättpsykiatrisk undersökninglänk till annan webbplats   Rättsmedicinalverket
Hur länge finns ett brott i belastningsregistret?länk till annan webbplats   Polisen
     
Trafikbrott    
Indraget körkortlänk till annan webbplats   Transportstyrelsen
     
Utsatt för brott    
Från anmälan till rättegånglänk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Stöd för brottsoffer/vittnelänk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Vem kan få målsägandebiträde?länk till annan webbplats   Sveriges domstolar
Vem kan få målsägandebiträde?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Säskilda företrädare för barnlänk till annan webbplats   Sveriges domstolar
Särskilda företrädare för barnlänk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Skadestånd och brottsskadeersättninglänk till annan webbplats   Brottsoffermyndigheten
Vem kan få rättshjälp? länk till annan webbplats   Sveriges domstolar
     
Åklagare    
Vad arbetar åklagaren med?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
     
Åtal/stämning    
Vem fattar beslut om åtal?länk till annan webbplats   Åklagarmyndigheten
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)