ECPA-tävlingen

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten

I Sverige är det Brå som har ansvaret för att nominera det svenska bidraget. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning på Brå. Det vinnande bidraget representerar Sverige i den europiska tävlingen.

EUCPN

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU.

Datum och tema för nästa års tävling kommer på denna sida under 2019.

En medalj med texten ECPA

Kriterier

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat.
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Har du frågor om tävlingen så kontakta gärna Linda Wikman, 08-518 324 06, eller med e-post:

Konferens

BPC – Best Practice Conference

De europeiska tävlingen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Temat för 2018 års ECPA och BPC var community-oriented-policing, COP, förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer.

Representanter från det vinnande finska projektet, vid utdelningen av årets ECPA.

ECPA

Den europeiska finalen hölls den 4-6 december i Wien. Vinnare blev det finska projektet "The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts". Projektet handlade om att via dialog och medling förhindra våldsbrott mellan lokalbefolkningen och boende på ett center för nyanlända, i Forssa under 2016.

ECPA 2018

Temat för 2018 års ECPA var community-oriented-policing, COP, förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer. Det bidrag som representerar Sverige 2018 är Trygga, säkra evenemang. Den europeiska finalen går av stapeln den 4-6 december i Wien, då Österrike är EU:s ordförandeland. Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 20 000 euro.

Läs mer om tidigare års vinnare