Faktablad

Faktablad om brottsförebyggande arbete

Faktablad, Inbrott i bil

Brås faktablad innehåller bland annat kortfattade fakta om brottstypen samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot brottet.

Ett grundläggande steg i det förebyggande arbetet är att ta fram en lokal problembild. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i det brottsförebyggande arbetet i sitt lokalområde.

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

DIALOG

Kommunikationen central i arbetet med medborgarlöften

Anna Horgby, utredare på Brå

Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften.

Webbinarier från Brå

Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Under 2018 har vi genomfört tre webbinarier på olika teman, som du ser här nedan. Nästa år återkommer vi med nya intressanta ämnen.

Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun och Erik Åkerlund, polisintendent i Botkyrka.

Samverkan

Arbetssättet som ger en bredare lägesbild

Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssätet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet.

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

Konferens

Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden 2019 är nu fullbokad. Brå kommer inte att släppa fler platser till konferensen, men vi har en väntelista där du kan registrera ditt intresse om vi får några avbokningar. Konferensen arrangerar vi denna gång i samarbete med Göteborgs Stad, den 3–4 april.

ECPA

I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien
4-6 december.

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade vid i Almedalen 2018.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Nu finns det en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Representanter från det vinnande finska projektet, vid utdelningen av årets ECPA.

ECPA

European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det finska projektet "The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts" vann årets tävling. Projektet handlade om att via dialog och medling förhindra våldsbrott mellan lokalbefolkningen och boende på ett center för nyanlända, i Forssa under 2016.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Ekonomiskt stöd

Fokus på formell kontroll i årets ansökningar om ekonomiskt stöd

Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

UTBLICK

I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

UTBLICK

Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?