Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Under 2018 har vi genomfört tre webbinarier på olika teman, som du kan se här nedan. Nästa år återkommer vi med nya intressanta ämnen.

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun och Erik Åkerlund, polisintendent i Botkyrka.

Samverkan

Arbetssättet som ger en bredare lägesbild

Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssätet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet.

Konferens

Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden 2019 är nu fullbokad. Brå kommer inte att släppa fler platser till konferensen, men vi har en väntelista där du kan registrera ditt intresse om vi får några avbokningar. Konferensen arrangerar vi denna gång i samarbete med Göteborgs Stad, den 3–4 april.

ECPA

I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien
4-6 december.

UTBLICK

Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet.

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade vid i Almedalen 2018.

Råd för framtiden

Dr. Eric L. Piza, docent vid City University of New York

Dr. Eric L. Piza

Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar. En av dem som forskat på området är Eric L. Piza från City University of New York. Han medverkade under Brås nationella konferens Råd för framtiden, där han presenterade resultaten från sina forskningsprojekt om kameraövervakning i USA. Du kan se hans föreläsning här.

Konferens

På Råd för framtiden möttes 600 av landets brottsförebyggare i Örebro för att få praktisk kunskap i vardagen Kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler var några punkter på programmet.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Nu finns det en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Ekonomiskt stöd

Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.

SEMINARIUM

Se webbinariet om trafikbrott

Hur löser vi trafikproblemen på bästa sätt? Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott i trafiken. Vid det här webbinariet kommer vi att fokusera på hur vi kan förebygga buskörning.

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

UTBLICK

I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

årsrapport

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I den senaste årsrapporten beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete.

publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

UTBLICK

När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Statistik

85 procent av Sveriges 290 kommuner har ett lokalt brottsförebyggande råd.