Konferens

Snart startar Råd för framtiden – en nationell konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen äger rum på Conventum i Örebro den 19–20 april 2018.

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Nu finns det en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

seminarium

Under 2018 genomför Brå tre webbinarier om brottsförebyggande arbete som filmas och direktsänds via Brås webb. Men det finns även möjlighet att anmäla sig och delta på plats vid sändningarna. Datum för webbinarierna är 15 maj, 18 september samt 23 oktober.

årsrapport

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I den senaste årsrapporten beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete.

Råd för framtiden

Dr. Eric L. Piza, docent vid City University of New York

Dr. Eric L. Piza

Dr. Eric L. Piza från City University of New York medverkar under Brås nationella konferens Råd för framtiden, där han presenterar resultaten från sina forskningsprojekt om kameraövervakning i USA. Vi har ställt några frågor till Dr. Piza om vilka faktorer som påverkar kameraövervakningens effektivitet och hur kameratekniken bäst kan användas i brottsförebyggande syfte.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Martina Björck och Mats Johansson driver arbetet med Purple Flag i Karlskoga.

UTBLICK

Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att Karlskoga Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar.

lägesbilder

Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild.

Adam Nyström, kommunpolis i Södra Lappland, menar att långsiktighet är ett måste i arbetet med en lägesbild.

publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

UTVÄRDERING

Vill ni utvärdera er brottsförebyggande insats? Den 15 september är det sista dag för att ansöka om Brås årliga ekonomiska stöd för utvärdering av brottsförebyggande insatser.

Statistik

85%

85 procent av Sveriges 290 kommuner har ett lokalt brottsförebyggande råd.

utbildning

Nu kan du anmäla ditt intresse för att delta i vår webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete. Höstens kurstillfällen startar den 3 september respektive den 5 november.

UTBLICK

När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

ekonomiskt stöd

Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

UTBLICK

Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt.

25 nya Regionala samordnare

Viktor Haglind

Viktor Haglind

Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.