Bilbrott

Fotografi av lås till bil. Foto: Arema Creative

Att låsa bilen och inte lämna något som är stöldbegärligt i bilen kan förebygga inbrott i bil.

Risken för bilstöld har inte varit så låg som den är nu sedan brottsstatistiken infördes. Samtidigt är det fortfarande vanligt med stölder ur och från fordon. Många av bilbrotten begås på privata och allmänna parkeringsplatser, men det går att förbättra säkerheten.

Även om bilbrottsligheten har minskat de tio senaste åren så återstår en del att göra på det brottsförebyggande området.

Åtgärder för säkrare parkeringar

Många av bilbrotten begås på privata och allmänna parkeringsplatser. Men det finns goda möjligheter att effektivt förebygga denna typ av brottslighet, både genom att försvåra genomförandet och genom att minska utbytet av brottet. Det handlar ofta om relativt enkla åtgärder som bättre belysning, skyltning och tydlig avgränsning mot gatunätet. Enklast är det förstås om man tar hänsyn till brottsförebyggande faktorer redan vid planeringen av en ny parkeringsplats.

Som enskild bilägare bör man tänka på att lämna så lite som möjligt i bilen. Detta gäller inte bara traditionella stöldbegärliga varor som kamera, dator och liknande. Även ett cigarettpaket kan vara motiv för inbrott om förövaren bedömer att risken för upptäckt är låg.

Konkret handbok och inspirerande idéskrift

Handboken Säkrare parkeringsplatser riktar sig till den som arbetar med drift eller planering av parkeringsplatser, både inomhus och utomhus. Handboken innehåller grundläggande information om vad man bör tänka på och den avslutas med checklistor som kan vara till stöd och hjälp i arbetet.

I idéskrift nr 14 Minska bilbrott i bostadsområden ges två exempel på bilbrottsförebyggande arbeten. Det ena från Gunnared utanför Göteborg och det andra från i Ryd i Linköpings kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16