Genomströmningstider

Här redovisas statistik över genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Brotts­misstanken registrerad

0 dagar

För­undersökning inledd

43 dagar

Nedläggning

60 dagar

Slut­redovisning

5 dagar

Beslut i åtalsfrågan

Totalt: 68 dagar

Genomströmningstider (med mediantid i antal dagar) för registrerade brottsmisstankar 2017, efter brottmålsprocessens deltider.

 
Genomströmmningstider

Brott
Tabeller med mediantid i antal dagar för brott med brottsmisstankar med lägst graden skäligen misstänkt, efter brottmålsprocessens deltider och brottskategori.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brottsmisstankar
Tabeller med mediantid i antal dagar för brottsmisstankar med lägst graden skäligen misstänkt, efter brottmålsprocessens deltider, brottskategori och ålder.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-17

Publikationer

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att tillvarata potentialen i rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) för att utveckla exempelvis ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning.