Genomströmningstider

Här redovisas statistik över genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Brotts­misstanken registrerad

0 dagar

För­undersökning inledd

40 dagar

Nedläggning

59 dagar

Slut­redovisning

6 dagar

Beslut i åtalsfrågan

Totalt: 69 dagar

Genomströmningstider (med mediantid i antal dagar) för registrerade brottsmisstankar 2018, efter brottmålsprocessens deltider.

 
Genomströmningstider

Hela tabellverket
Samtliga statistiktabeller för statistiken.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Brott
Tabeller med mediantid i antal dagar för brott med brottsmisstankar med lägst graden skäligen misstänkt, efter brottmålsprocessens deltider och brottskategori.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brottsmisstankar
Tabeller med mediantid i antal dagar för brottsmisstankar med lägst graden skäligen misstänkt, efter brottmålsprocessens deltider, brottskategori och ålder.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Ny metod

Inför årets produktion har Brå förfinat metoden för att beräkna genomströmningstider genom att använda en mer exakt funktion i Brås statistikverktyg. För att årets resultat ska vara helt jämförbara med resultaten för tidigare år, har även de tidigare årens resultat räknats om enligt nya metoden. Därför skiljer sig nu vissa resultat från 2016 och 2017 något från de resultat som presenterades förra året. Skillnaderna är dock i allmänhet små och påverkar inte några av de slutsatser som drogs i förra årets rapport.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-18

Publikationer

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att tillvarata potentialen i rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) för att utveckla exempelvis ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning.