Brottmålsprocessen

På den här sidan presenteras nyutvecklad statistik som belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Statistikens övergripande ändamål är att utgöra underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av verksamheterna i rättskedjan.

Statistiken som publicerades för första gången 2018 är ett resultat av de möjligheter som arbetet inom rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) hittills har medgett och kommer att vidareutvecklas i takt med att det arbetet fortlöper. Den utgör ännu inte officiell statistik.

Här redovisas statistik över genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att tillvarata potentialen i rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) för att utveckla exempelvis ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning.