Insynsrådet

Insynsrådet biträder generaldirektören med råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten.
Medlemmar i Brås insynsråd.

Generaldirektören är rådets ordförande.

Ledamöter

  • Anti Avsan, riksdagsledamot (Moderaterna)
  • Anders Hall, avdelningschef (Rikspolisstyrelsen)
  • Fredrik Holmberg, stabschef och st.f generaldirektör (Ekobrottsmyndigheten)
  • Anna Sjöman, enhetschef (Domstolsverket)
  • Hedvig Trost, byråchef (Åklagarmyndigheten)
  • Elisabet Åbjörnsson Hollmark, kriminalvårdsdirektör (Kriminalvården)
  • Annika Öster, generaldirektör (Brottsoffermyndigheten)

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-27