Insynsrådet

Insynsrådet biträder generaldirektören med råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten.
Medlemmar i Brås insynsråd.

Generaldirektören är rådets ordförande.

Ledamöter

  • Anti Avsan
  • Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör (Kriminalvården)
  • Anders Hall, utvecklingschef (Polismyndigheten)
  • Fredrik Holmberg, överdirektör (Tullverket)
  • Petter Löberg, riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
  • Erik Nyberg, utredningschef (Statskontoret)
  • Anna Sjöman, enhetschef (Domstolsverket)
  • Hedvig Trost, byråchef (Åklagarmyndigheten)
  • Annika Öster, generaldirektör (Brottsoffermyndigheten)

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-08