Förebyggande metoder

Här har vi samlat information om olika sorters metodstöd och om hur man kan göra för att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat. För att kunna göra förhandsbedömningar och uppföljningar krävs att man har kunskap om de problem som ska åtgärdas.

Ta fram en orsaksanalys

Orsaksanalysen är en viktig del i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Publikation

Nu finns en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Boken beskriver i fem steg hur samverkan utifrån en gemensam lägesbild kan gå till. Arbetssättet som beskrivs i boken är detsamma som att arbeta problemorienterat eller kunskapsbaserat. I boken beskrivs även grunderna för arbetet med medborgarlöften.

arbeta kunskapsbaserat

Med kunskap som metod

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete:

  • Grundar sig på kunskap om brottsproblemets omfattning, struktur och utveckling.
  • Utgår från analys av möjliga bakomliggande orsaker till brottsproblemet.
  • Är riktat mot orsakerna till brottproblemet.
  • Består av insatser som är, så långt det går, beprövade eller utvärderade.
  • Är återkommande reviderat utifrån uppföljning eller utvärdering.