Förebyggande metoder

All brottslighet sker lokalt och kan därför förebyggas lokalt. För att hitta lokala lösningar är det nödvändigt att arbetet baseras på kunskap om den lokala brottsligheten.

Tre frågor om kunskapsbaserat arbete


Brottsligheten inte är slumpmässig utan uppträder enligt vissa mönster, att vissa hus är mer utsatta för inbrott än andra eller att vissa personer är mer utsatta för våldsbrottslighet än andra. När sådana kunskaper används kan de brottsförebyggande åtgärderna effektivt riktas mot brottsproblemen.

Kunskap som metod

Det finns begränsat med forskning om effekten av olika brottsförebyggande metoder. När man väljer åtgärder måste man istället göra kunskapsbaserade överväganden. Man får bedöma hur väl åtgärderna kan tänkas påverka problemen och i efterhand följa upp arbetet för att kontrollera resultaten. För att kunna göra sådana förhandsbedömningar och uppföljningar krävs att man har kunskap om de problem som ska åtgärdas. En sådan process beskrivs i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

I dag bedrivs lokalt brottsförebyggande arbete i nästan alla kommuner. Många gånger sker det i ett brottsförebyggande råd där kommun och polis samarbetar utifrån lokala problembilder. Men arbetet kan bli bättre. I Brås uppföljningar av samverkan mellan kommun och polis framhålls exempelvis att de lokala analyserna av problemen kan förbättras och att fler lokala uppföljningar kan göras. De åtgärder som man arbetar med bör i högre utsträckning väljas och utgå från framtagna problembilder och resultaten av dem följas upp. Det lokala brottsförebyggande arbetet kan bli mer effektivt om man arbetar ännu mer kunskapsbaserat än vad som sker i dag.

1. Ta fram en lokal problembild: Problemet innehåller ofta lösningen

2. Genomförandet: Välj rätt åtgärder med rätt kunskap

3. Följa upp och utvärdera arbetet

Se filmen Torget – om att lösa lokala problem


Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet Torget får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem. Vi får se hur de går tillväga för att identifiera problemen och komma till bot med brottsligheten i kommunen.

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, dåvarande Rikspolisstyrelsen och med hjälp från Motala kommun. Illustrationerna i filmen är gjorda av Anna Björnström och filmen är producerad av Blackbox Videoproduktion AB. Filmen får gärna användas som ett verktyg vid föreläsningar, utbildningar etc. för att belysa ett tillvägagångssätt i ett problemorienterat arbete.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-08

Nyheter

Inga artiklar om ämnet

På gång

Det finns inga artiklar

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt till din e-postlåda.