Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2020


En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Ju2019/03455/L5)
2020-01-22
Diarienummer: 0418/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work
2020-01-22
Diarienummer: 0433/19
Departement/myndighet: Svenska ILO-kommittén


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23