Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2010

 

Nedskräpning — förslag till ändring i miljöbalken
2010-12-17
Diarienummer: D1.1-0353/2011
Departement/myndighet: Miljödepartementet

 

Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar. Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling
2010-12-17
Diarienummer: D1.1-0348/2010
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Rutiner för införsel och utplantering av varg (M2010/4434/Na)
2010-12-15
Diarienummer: D 1.1-0373/2010
Departement/myndighet: Miljödepartementet

 

Romers rätt — en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)
2010-12-15
Diarienummer: D1.1-0325/2010
Departement/myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet

 

Förundersökningsbegränsning(SOU 2010:43)
2010-11-12
Diarienummer: D1.1-0240/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Förbud mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49)
2010-10-25
Diarienummer: D1.1-0245/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nya kapitel i kulturminneslagen, Ds 2010:28 (Ku2010/1235/RS)
2010-10-21
Diarienummer: D1.1-0248/2010
Departement/myndighet:  Kulturdepartementet

 

Mutbrott (SOU 2010:38)
2010-10-08
Diarienummer: D1.1-0230/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2010:25)
2010-09-23
Diarienummer: D1.1-0236/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)
2010-08-13
Diarienummer: D1.1-0164/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar — motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)
2010-06-11
Diarienummer: D 1.1-2010/0075
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kvinnofridsportalens framtid
2010-04-15
Diarienummer: D1.1-0095/2010
Departement/myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet

 

Se medborgarna — för bättre offentlig service (SOU 2009:92)
2010-04-13
Diarienummer: D1.1-0013/2010
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Folkbokföringen(2009:75)
2010-03-26
Diarienummer: D1.1-0524/2009
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87)
2010-03-03
Diarienummer: D 1.1-0515/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning (2009:20 R)
2010-02-25
Diarienummer: D1.1- 0498/2009
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86)
2010-02-16
Diarienummer: D.1.1-0475/2009
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Yttrande över betänkandet Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78)
2010-01-21
Diarienummer: D1.1-0436/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Närvaroliggare och kontrollbesök (2009:43)
2010-01-18
Diarienummer: D.1.1-0435/2009
Departement/myndighet: Finansdepartementet