Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2021


Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)
2021-09-15
Diarienummer: 0223/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)
2021-09-14
Diarienummer: 0235/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)
2021-09-14
Diarienummer: 0231/21
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)
2021-09-14
Diarienummer: 0233/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)
2021-09-03
Diarienummer: 0177/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Nationell plan för trygghet och studiero
2021-08-26
Diarienummer: 0193/21
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Skärpta straff för knivbrott
2021-06-29
Diarienummer: 0191/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång
2021-06-08
Diarienummer: 0148/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
2021-06-22
Diarienummer: 0154/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)
2021-06-16
Diarienummer: 0104/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
2021-06-08
Diarienummer: 0172/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut
2021-06-07
Diarienummer: 0094/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Utlandsspioneri
2021-06-02
Diarienummer: 0147/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
2021-05-11
Diarienummer: 0095/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
2021-04-27
Diarienummer: 0028/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information
2021-04-09
Diarienummer: 0051/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd
2021-03-31
Diarienummer: 477/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
2021-03-31
Diarienummer: 0006/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Nedstängningsstöd
2021-03-26
Diarienummer: 0102/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
2021-03-11
Diarienummer: 0431/20
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
2021-03-11
Diarienummer: 0060/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Det skatterättsliga företrädaransvaret (SOU 2020:60)
2021-03-02
Diarienummer: 0486/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En europeisk åklagarmyndighet (SOU 2020:74)
2021-03-02
Diarienummer: 0471/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
2021-02-25
Diarienummer: 0485/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Tidsgräns för häktning av barn
2021-02-04
Diarienummer: 0479/20
Departement/myndighet: Justitieutskottet


Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja
2021-02-04
Diarienummer: 0427/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
2021-01-20
Diarienummer: 0363/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Nya EU-bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel
2021-01-19
Diarienummer: 0454/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet
2021-01-19
Diarienummer: 0393/20
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet


Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)
2021-01-19
Diarienummer: 0389/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23)
2021-01-15
Diarienummer: 0426/20
Departement/myndighet: JustitiedepartementetSidan senast uppdaterad: 2021-09-15