STATISTIK

Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik som bygger på uppgifter från övriga myndigheter i rättsväsendet. Här kan du läsa om syftet med denna statistik – vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?

Statistik

Var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Nu har den preliminära statistik över handlagda brott för första halvåret 2018 publicerats. I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.