ANMÄLDA BROTT

Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

Statistik

24%

Var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Den 12–14 juni var det dags för vår årliga internationella konferens i kriminologi som lockade över 500 deltagare från hela världen. Årets konferens fokuserade bland annat på framgångsrikt polisarbete.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.