STRATEGISKA BROTT

Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänste­man, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brotts­debut och en mer avancerad brottslighet än andra jämn­åriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå.

Fickstöld

Fickstölder var ett av de brott som minskade mest under 2020, - 44 %.

  • Omslag till publikationen Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet
    Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Brå har undersökt vilka dessa brott är genom att studera ungdomars debutlagföringar under 2010-talet.
  • Omslag till publikationen Verksamhetsplan 2021
    I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2021.
  • Omslag till publikationen Islamofobiska hatbrott
    I denna rapport beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.

Brå söker personer mellan 15 och 25 år som har upplevt våld eller kränkningar av någon de är eller har varit tillsammans med eller dejtat, och som vill berätta om det i en intervju. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller ickebinär, eller vilken sexuell läggning du har.

Denna gång genomförs konferensen digitalt och arrangeras i samarbete med Karlstads kommun, den 14-15 april 2021. Anmälan till konferensen är nu stängd. Filmer från samtliga programpunkter kommer att finnas tillgängliga här kort efter konferensen ägt rum. 

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.