WEBBINARIUM FRÅN BRÅ

Trygga stationsmiljöer

Nästan varje liten ort i Sverige har ett resecentrum. Eftersom det är många som samlas kan det uppstå trygghetsproblem. Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna och vilka aktörer kan hjälpa till? Under Brås webbinarium får deltagarna ta del av lokala aktörers berättelser om hur de arbetar med frågan.

STATISTIK

Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, i nivå med året innan. Den kategori anmälda brott som ökade mest under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, har införts. De anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.

Statistik

24%

Nästan var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2017 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Nytt center mot våldsbejakande extremism

Den 1 januari 2018 startade det nya centret som ska förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.