Bild på rapportomslag samt texten Beställ rapporten här

UNDERSÖKNING

Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar Politikernas trygghets­undersökning 2019.

KONFERENS

Samling mot våldsbejakande extremism

Den 14 november anordnar CVE sin årliga konferens om hur vi kan förebygga och arbeta mot våldsbejakande extremism. Se konferensen här med start kl 10.00.

Statistik

Under 2018 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 29 procent av samtliga anmälda brott.

Här hittar du Brås rapporter om olika former av våldsbrott såsom misshandel, skjutningar och dödligt våld.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brå. De senaste avsnitten handlar om ämnen som spänner från brottsförebyggande arbete och statistik till skjutningar och dödligt våld.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.