WEBBINARIUM

Förebygg ekonomisk brottslighet

Se Brås webbinarium om att förebygga ekonomisk brottslighet med hjälp av tillsyn. Sändningen startar efter ca 10 sekunder.

STATISTIK

Brås nyutvecklade statistik belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Statistiken underlättar uppföljningen av verksamheterna i rättskedjan.

Statistik

Under 2018 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 29 procent av samtliga anmälda brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brå. I det senaste avsnittet pratar vi om ungdomsbrottslighet. Vilken typ av brott är vanligast och finns det någon skillnad mellan tjejer och killar?

I Brås årsredovisning kan du läsa om myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.