Råd för framtiden

Erik Wennerström, generaldirektör, Brå och Carl Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse hälsar välkomna till 2016 års Råd för framtiden.

NTU 2017

Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar årets trygghetsundersökning NTU 2017 – som även belyser utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

Statistik

24%

Nästan var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2017 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Den 1 januari 2018 startade det nya centret som ska förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Brås statistiska undersökningar.

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Officiell kriminalstatistik.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.