STATISTIK

Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen.

DÖDLIGT VÅLD

Skjutningar i kriminella miljöer

Brå har intervjuat personer med erfarenhet av de miljöer där skjutningar förekommer. I den här filmen sammanfattar vi de viktigaste resultaten.

Statistik

Under 2017 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 32 procent av samtliga anmälda brott.

I Brås årsredovisning kan du läsa om myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Bedriver ni brottsförebyggande arbete och vill följa upp era insatser? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet. Ansök senast den 15 september!

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.