STATISTIK

I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär).

Återfall i brott

Andel personer i procent som återfallit i brott, inom tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse år 2013, totalt samt efter kön.

Bedriver ni brottsförebyggande arbete och vill följa upp era insatser? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå. Ansök senast den 15 september.

Kristina Svartz

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I Brås senaste årsrapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.