Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2015


Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56)
2015-12-15
Diarienummer: 0261/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet

EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv
2015-12-22
Diarienummer: 0321/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Falska polisbilar (Ds 2015:40)
2015-12-01
Diarienummer: 0208/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)
2015-12-01
Diarienummer: 0203/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

2015-12-01
Diarienummer: 0169/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin

2015-11-17
Diarienummer: 0249/15
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)

2015-11-23
Diarienummer: 0185/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)
2015-11-05
Diarienummer: 0267/15
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet


Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

2015-11-05
Diarienummer: 0170/15
Departement/myndighet: Socialdepartementet


För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67)

2015-10-01
Diarienummer: 0168/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)

2015-09-24
Diarienummer: 0166/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

2015-09-14
Diarienummer: 0128/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Missbruk av svenska pass (Ds 2015:12)

2015-08-25
Diarienummer: 0121/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

2015-08-24
Diarienummer: 0127/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

2015-06-24
Diarienummer: 0091/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomförande av det nya CBE-direktivet

2015-06-12
Diarienummer: 0130/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3)

2015-06-11
Diarienummer: 0070/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Statskontorets rapport Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol (2015:1)

2015-06-11
Diarienummer: 0101/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

2015-06-03
Diarienummer: 0092/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

2015-06-03
Diarienummer: 0096/15
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7)

2015-05-18
Diarienummer: 0042/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Rättvisans pris (SOU 2014:86)

2015-05-18
Diarienummer: 0049/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål (Ds 2015:10)

2015-05-21
Diarienummer: 0048/15
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Slopad skattereduktion för gåvor

2015-04-10
Diarienummer: 0361/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44)

2015-03-17
Diarienummer: 0361/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72)

2015-03-10
Diarienummer: 0357/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Ny påföljd efter tidigare dom

2015-03-05
Diarienummer: 0029/15
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

2015-01-29
Diarienummer: 0354/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Framställningen om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2015-01-29
Diarienummer: 0348/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (Ds 2014:16)

2015-01-25
Diarienummer: 0317/14
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


ILO:s protokoll till konvention 29 om tvångsarbete och rekommendation nr 203 om tvångsarbete

2015-01-21
Diarienummer: 0295/14
Departement/myndighet: ILO-kommittén, regeringskansliet


Kompletterande förslag till SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hot

2015-01-21
Diarienummer: 0362/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet