Anmälda brott

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Antal anmälda brott 2009–2018

Regioner istället för län

Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda polismyndighet, indelad i sju regioner.

Läs mer om förändringar i statistiken

    Databas över anmälda brott

I databasen över anmälda brott kan du själv välja brott, områden och perioder som ska ingå i tabellen eller i diagrammet. Här hittar du även statistik per månad och brott på kommun- och stadsdelsnivå.

    Sammanfattningar
    Tabeller – Preliminär statistik
 
Anmälda brott månadsvis
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott månadsvis samt ackumulerat under innevarande år och de senaste 12 månaderna, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015. I tabellerna redovisas även förändringar jämfört med motsvarande perioder föregående år i antal och procent samt brott per 100 000 invånare.
Per region (från 2015)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Utveckling per månad under innevarande år
Tabeller som visar preliminär statistik över utvecklingen av anmälda brott per månad under innevarande år och ackumulerat, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott kvartalsvis
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott kvartalsvis det senaste året, ackumulerat under innevarande år, samt de senaste 4 kvartalen, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015. I tabellerna redovisas även förändringar jämfört med motsvarande perioder föregående år i antal och procent samt brott per 100 000 invånare.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
    Tabeller – Slutlig statistik
 
Anmälda brott årsvis
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott inklusive brott per 100 000 invånare, i hela landet samt i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott i regionerna
Årlig statistik över anmälda brott i polisregionerna fr.o.m. 2015 samt i länen t.o.m. 2014, samlat i en tabell per år inklusive brott per 100 000 invånare.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott i kommunerna
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott inklusive brott per 100 000 invånare, i kommunerna. (Fr.o.m. år 2002.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
    Tidsserier

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-28