Statistiska undersökningar

På den här sidan presenteras Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

 Nationella trygghetsundersökningen

I den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) får drygt 200 000 personer möjlighet att svara på frågor om utsatthet för brott, otrygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakter med rättsväsendet.

 Hatbrottsstatistik

Hatbrottsstatistikens resultat redovisas årligen och utgörs främst av polisanmälningar som Brå efter en särskild granskning har bedömt innehålla hatbrott, men även av självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen, Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.

 Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

 Politikernas trygghetsundersökning

Politikernas trygghetsundersökning beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda.

Om statistiken

NTU utkommer årligen.

Hatbrottsstatistiken utkommer vartannat år (med en fördjupad studie vartannat år).