Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

 

2020


Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)
2020-08-16
Diarienummer: 018/20
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)
2020-06-25
Diarienummer: 0144/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
2020-06-17
Diarienummer: 0013/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7)
2020-06-11
Diarienummer: 0116/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
2020-05-28
Diarienummer: 0103/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset
2020-05-20
Diarienummer: 0176/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)
2020-05-13
Diarienummer: 0069/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)
2020-05-13
Diarienummer: 0162/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling
2020-05-12
Diarienummer: 0123/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi2019/04199/BATOT)
2020-04-24
Diarienummer: 0037/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Fi2020/00131/S3)
2020-04-02
Diarienummer: 0020/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
2020-03-12
Diarienummer: 0500/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)
2020-03-05
Diarienummer: 0490/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)
2020-02-19
Diarienummer: 0492/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Ju2019/03455/L5)
2020-01-22
Diarienummer: 0418/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work
2020-01-22
Diarienummer: 0433/19
Departement/myndighet: Svenska ILO-kommittén


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23