Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2019

 

Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
2019-06-07
Diarienummer: 0104/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ungdomsövervakning
2019-06-07
Diarienummer: 0169/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
2019-06-03
Diarienummer: 0086/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)
2019-05-29
Diarienummer: 0111/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
2019-05-22
Diarienummer: 0080/19
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
2019-05-13
Diarienummer: 0081/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Dataskyddsbestämmelser som komplettering till prop Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-05-06
Diarienummer: 0100/19
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
2019-04-04
Diarienummer: 0103/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
2019-01-29
Diarienummer: 0395/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)
2019-01-11
Diarienummer: 0361/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-16