Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2017


Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningPDF
2017-08-18
Diarienummer: 0125/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF
2017-07-06
Diarienummer: 0126/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Brottsdatalag (SOU 2017:29)PDF
2017-06-28
Diarienummer: 116/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (DS 2017:5)PDF
2017-06-12
Diarienummer: 0115/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)PDF
2017-05-22
Diarienummer: 0047/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)PDF
2017-05-22
Diarienummer: 0049/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud (DS 2017:1)PDF
2017-05-04
Diarienummer: 0029/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92)PDF

2017-03-24
Diarienummer: 0033/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Vissa skollagsfrågorPDF
2017-03-01
Diarienummer: 0046/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)PDF

2017-01-27
Diarienummer: 0279/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-21