Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2017


Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)PDF
2017-10-02
Diarienummer: 0166/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU2017:58)PDF
2017-10-02
Diarienummer: 0169/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) (promemoria)PDF
2017-10-02
Diarienummer: 0171/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)PDF
2017-09-14
Diarienummer: 0157/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)PDF
2017-09-14
Diarienummer: 0158/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)PDF
2017-09-07
Diarienummer: 0167/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)PDF
2017-09-07
Diarienummer: 0179/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En snabbare lagföring. Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (promemoria)PDF
2017-09-07
Diarienummer: 0188/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En utvidgning av kapningsbrottet (utkast till lagrådsremiss)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0177/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar (promemoria)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0178/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En amnesti för explosiva varor (promemoria)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0149/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)PDF
2017-09-01
Diarienummer: 0131/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)PDF
2017-08-29
Diarienummer: 0139/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)PDF
2017-08-18
Diarienummer: 0125/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF
2017-07-06
Diarienummer: 0126/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Brottsdatalag (SOU 2017:29)PDF
2017-06-28
Diarienummer: 116/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (DS 2017:5)PDF
2017-06-12
Diarienummer: 0115/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)PDF
2017-05-22
Diarienummer: 0047/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)PDF
2017-05-22
Diarienummer: 0049/17
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud (DS 2017:1)PDF
2017-05-04
Diarienummer: 0029/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92)PDF

2017-03-24
Diarienummer: 0033/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Vissa skollagsfrågorPDF
2017-03-01
Diarienummer: 0046/17
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)PDF

2017-01-27
Diarienummer: 0279/16
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06