Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2018


Stärkt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)
2018-04-05
Diarienummer: 0038/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny kustbevakningslag (promemoria)
2018-04-04
Diarienummer: 0112/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
2018-03-19
Diarienummer: 0348/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98)
2018-03-15
Diarienummer: 0343/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Några frågor om arbete mot skattebrott
2018-03-15
Diarienummer: 0342/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)
2018-03-15
Diarienummer: 0341/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)
2018-03-12
Diarienummer: 0344/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)
2018-02-12
Diarienummer: 0302/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)
2018-02-12
Diarienummer: 0306/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
2018-02-12
Diarienummer: 0303/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
2018-02-12
Diarienummer: 0305/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)
2018-01-29
Diarienummer: 0287/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-09