Pressbilder

Bilderna får endast användas i redaktionellt syfte. Fotografen måste alltid namnges vid publicering. Vid frågor om användningen, eller om du behöver bilder med högre upplösning, kontakta press@bra.se.

Erik Wennerström, generaldirektör

Fotograf: David Lagerlöf

Nadja Bogestam, bitr. enhetschef

Enheten för utvärdering och polisforskning

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Anna Eksten, enhetschef

Enheten för utvärdering och polisforskning

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Nina Forselius, statistiker

Enheten för rättsstatistik

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Anna Frenzel, utredare

Enheten för statistiska utredningar

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd

Stabsfunktionen

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Thomas Hvitfeldt, enhetschef

Enheten för statistiska utredningar

Fotograf: Pernille Tofte

Åsa Irlander Strid, bitr. enhetschef

Enheten för statistiska utredningar

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Åsa Lennerö, bitr. enhetschef

Enheten för rättsstatistik

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Fredrik Marklund, utredare

Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Erik Nilsson, utredare

Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet

Fotograf: Brå

Johanna Olseryd, bitr. enhetschef

Enheten för forskning och utveckling

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Emma Patel, utredare

Enheten för utvärdering och polisforskning

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Johanna Skinnari, utredare

Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Victor Ståhl, utredare

Enheten för statistiska utredningar

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Karin Svanberg, enhetschef

Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Lisa Wallin, utredare

Enheten för forskning och utveckling

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Sanna Wallin, utredare

Enheten för statistiska utredningar

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Daniel Vesterhav, enhetschef

Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Lisa Westfelt, utredare

Enheten för forskning och utveckling

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Jonas Öberg, utredare

Enheten för forskning och utveckling

Fotograf: Lieselotte van der Meijs