Brå i sociala medier

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Brås huvudsakliga målgrupper är beslutsfattare, anställda inom rättsväsendet och brottsförebyggande aktörer.

Twitter

Brås twitterkonto övervakas under vardagar kl 9-15. Tänk på att de inlägg som görs i Brås twitterflöde blir allmän handling. Konton som publicerar inlägg som bryter mot svensk lag eller anses stötande, kommer att blockeras. Kommentarer ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. Inlägg arkiveras löpande. Frågor om statistik hänvisas till e-post: statistik@bra.se.

LinkedIn

Du kan följa Brå på LinkedIn för att få information om lediga jobb, Brås rapporter och andra nyheter från myndigheten.

YouTube

YouTube fungerar huvudsakligen som vår valda streamingtjänst på webben för rörligt material och som ett videoarkiv där vi lägger upp de filmer som myndigheten har tagit fram. Du kan prenumerera på Brås YouTubekanal och därmed bli uppdaterad löpande då nytt material publicerats.