Råd för framtiden 2020

Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brotts­förebyggande arbete.

Se Råd för framtiden

Råd för framtiden webbsändes den 26 mars – här kan du se sändningen i efterhand. Välj bland programpunkterna i spellistan här nedan.

Program, torsdag 26 mars

Moderator: Helena Blomquist, journalist och programledare

10.00–10.10 Välkomsthälsning

  • Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

10.10–10.30 Tillsammans mot brott

  • Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

10.30–10.55 Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet

Polismyndigheten har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag, inte minst i samverkan med kommunen. Vad görs idag och vad kan vi förvänta oss framöver?

  • Anders Hall, utvecklingschef, Noa/Polismyndigheten

10.55-11.10 Paus

11.10-11.40 Samtal på scen: Polisen satsar – kan kommunerna möta upp?

Polismyndigheten ska växa fort de kommande åren. Hur rustade är kommunerna för att leva upp till polisens satsning? Vad kan vi förvänta oss av kommunen och polisen?

  • Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Anders Hall, utvecklingschef, Noa/Polismyndigheten

11.40-12.00 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2020

  • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-13.45 Användbar evidens
Att använda evidensbaserade metoder är inte alltid så lätt i praktiken. Därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Eller fungerar de kanske till och med bättre?

  • Ulrica von Thiele Schwarz, legitimerad psykolog, professor i psykologi vid Mälardalens högskola

13.45-13.50 Myndigheter i samverkan
Information från Boverket, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet.

13.50-14.00 Paus

14.00-14.45 Brottsförebyggande nudging – kan beteendevetenskap bekämpa brott?

En kort föreläsning om metoden nudging, om dess bakgrund och med exempel på hur man kan arbeta, utifrån några av de brottsförebyggande interventioner som visat sig ha en starkt positiv effekt.

  • Niklas Laninge, psykolog, författare, chef för PBM:s avdelning för ”behavioral insights”

14.45-15.00 Avslutande reflektioner och summering av dagen

  • Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)


Detta program kan komma att ändras.

Se vad deltagarna tyckte om 2018 års konferens

På Råd för framtiden i Örebro den 19-20 april 2018 träffades 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Här berättar några av deltagarna om vad som togs upp under dagarna. (7 min)

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-30

#rådförframtiden

Kontakt

Lisa Persson
rff@bra.se

08-518 32 411

Tyck till!

Har du tittat på Råd för framtiden? Fyll gärna i denna utvärdering. Det tar bara några minuter.

Till utvärderingen