Råd för framtiden

Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brotts­förebyggande arbete.

Nästa års Råd för framtiden arrangerar Brå i samarbete med Karlstads kommun, den 14-15 april på Karlstad CCC. Vi ses!
Nästa års Råd för framtiden arrangerar Brå i samarbete med Karlstads kommun, den 14-15 april på Karlstad CCC. Vi ses!

Se filmerna från Råd för framtiden 2020

Råd för framtiden webbsändes den 26 mars – här kan du se samtliga programpunkter.

Välkomsthälsning

Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Tillsammans mot brott

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet

Polismyndigheten har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag, inte minst i samverkan med kommunen. Vad görs idag och vad kan vi förvänta oss framöver?

  • Anders Hall, utvecklingschef, Noa/Polismyndigheten

Samtal på scen: Polisen satsar – kan kommunerna möta upp?

Polismyndigheten ska växa fort de kommande åren. Hur rustade är kommunerna för att leva upp till polisens satsning? Vad kan vi förvänta oss av kommunen och polisen?

  • Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Anders Hall, utvecklingschef, Noa/Polismyndigheten

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2020

  • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Användbar evidens

Att använda evidensbaserade metoder är inte alltid så lätt i praktiken. Därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Eller fungerar de kanske till och med bättre?
  • Ulrica von Thiele Schwarz, legitimerad psykolog, professor i psykologi vid Mälardalens högskola

Myndigheter i samverkan

Information från Boverket, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande nudging – kan beteendevetenskap bekämpa brott?

En kort föreläsning om metoden nudging, om dess bakgrund och med exempel på hur man kan arbeta, utifrån några av de brottsförebyggande interventioner som visat sig ha en starkt positiv effekt.

  • Niklas Laninge, psykolog, författare, chef för PBM:s avdelning för ”behavioral insights”

Avslutande reflektioner och summering av dagen

Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-13