Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2019

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras denna gång i samarbete med Göteborgs Stad och äger rum på Svenska mässan i Göteborg den 3–4 april 2019.

Råd för framtiden 2019 är nu fullbokad!

Väntelista

Brå kommer inte att släppa fler platser till konferensen men kommer att kontakta personer på väntelistan om vi får några avbokningar.

Från väntelistan kommer dessutom 50 personer att erbjudas plats på konferensen. Dessa personer kommer att väljas ut för att få en geografisk och yrkesmässig spridning. Besked om plats meddelas löpande, dock senast den 15 februari.

För att ställa dig på väntelistan, fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

Kan ni erbjuda fler deltagarplatser till konferensen?
Nej. Att vi inte kan erbjuda fler deltagarplatser beror på flera olika aspekter. Vi vill kunna fortsätta erbjuda en kostnadsfri konferens och vi behöver därför begränsa antalet deltagare, för att hålla den budget som finns. Dessutom flyttar konferensen runt till olika städer i Sverige, varje år, och i många städer finns en begränsning för lokaler och hotellrum. Ökar vi antalet deltagare ser vi att fler städer inte kommer ha möjlighet att hantera det praktiska arrangemang som konferensen kräver.

Kan jag ta del av konferensen på annat sätt?
Vi kommer att direktsända de sessioner som äger rum i plenum samt de två mest populära parallella sessionerna (se program).

Samtliga sessioner, förutom ”Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte”, 
" Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete" och "Studiebesöket i Gårdsten ",
kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Brås webbplats kort efter att konferensen avslutats. Följ också rapportering från konferensen via twitter #rådförframtiden.

Årets program

Samverkan som medel – inte som mål!

Att brottsförebyggande arbete ska bedrivas kunskapsbaserat och i samverkan, är något de flesta känner till. Men hur får man samverkan att bli ett verktyg för ett kunskapsbaserat arbete? Vad krävs för att samverkan ska utvecklas från informationsdelning till ett medel som gör att man når resultat på lokal nivå? Förhoppningen med årets konferens är att kunna ge den lokala brottsförebyggaren verktyg och inspiration till att gå ett steg längre i arbetet.

Nytt för den här gången är två sessioner som riktar sig till chefer och politiker, för att höja kunskapen om brottsförebyggande arbete även hos beslutsfattare, samt ett diskussionsforum, för utbyte av erfarenheter konferensdeltagare emellan. I årets program ingår dessutom presentationer om arbetet med medborgarlöften, om hur man kan skapa trygga och säkra idrottsevenemang, och om hur kriminologi kan vara ett redskap för lokala brottsförebyggare.

Med Råd för framtiden 2019 hoppas vi kunna ge inspiration, kunskap och – inte minst – tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Varmt välkomna!

Program

Moderator: Helena Blomquist

    Före konferensen

Redan på tisdagkvällen och onsdagförmiddagen kan de som anländer tidigt delta i flera intressanta extraaktiviteter, i regi av Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Fastighetsägare i Gamlestaden.

Tisdag kväll

Tisdagen den 2 april bjuder Göteborgs Stad in till välkomstmingel klockan 19.00 (plats anges senare).

Onsdag förmiddag

Onsdagen den 3 april, innan själva konferensen börjar, erbjuder Göteborgs Stad ett separat program, som arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet och Fastighetsägare i Gamlestaden.

 • Business Improvement District (BID)
  Är BID stadsutvecklingsverktyget som kan ge levande och trygga stadsdelar för alla? Ta del av exempel från Gamlestaden i Göteborg och Harlem i New York.
  Tid: 9.00–11.00
  Plats: Brahegatan 11, HipHop Akademien, Gamlestadens Medborgarhus

 • Trygghetsskapande arbete i Nordstan. Hur arbetar aktörerna gemensamt?
  Arbetet utgår från en beprövad samverkansmodell, utifrån en gemensam handlingsplan för samarbete mellan Göteborgs Stad, polis, fastighetsägare, kommunala bolag, samfällighetsföreningar och idéburna verksamheter. Shoppingcentret Nordstan ingår som ett av tre områden i det pågående Purple Flag-arbetet.
  Tid: 9.00–10.00
  Plats: Svenska Mässan

 • Kriminologen och den urbana designen: Om heta klockslag, heta platser och heta produkter
  Föredraget handlar om kriminologens roll i arbetet med att utforma den fysiska miljön. Fokus ligger på exponeringen för brott och hur den kan designas bort, med till exempel planprocesser, nybyggnationer och bilparkeringar.
  Charlotta Thodelius, doktor i arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola
  Micael Björk, docent i sociologi, Göteborgs universitet
  Tid: 10.15–11.30
  Plats: Svenska Mässan
    Dag 1, onsdag 3 april

10.00–12.30 Registrering

11.30–12.30 Lunch i utställningen

12.30–12.45 Välkomsthälsningar

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 •  Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

12.45–13.20 Lägesrapport – hur fungerar samverkansprocessen i praktiken?
Brå presenterar några resultat från den årliga rapporten om brottsförebyggande arbete. Hur fungerar samverkansprocessen? Vilka är förutsättningarna för ett systematiskt brottsförebyggande arbete? Det är några av de frågor som tas upp.

 • Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Malin Jonsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

13.20–14.00 Identifiera ensamagerande våldsverkare med hjälp av teknik?
Att förebygga brott kan ske på många sätt, och att ta hjälp av teknik är en metod under utveckling. Hur ser forskningsläget ut? Och vilka möjligheter ger den nya tekniken för det brottsförebyggande arbetet?

 • Lisa Kaati, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

14.00–14.30 Det brottsförebyggande arbetet

14.30–15.00 Fika i utställningen

15.00–16.15 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Arbeta brottsförebyggande i små kommuner
 2. Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder
 3. Skapa trygga och säkra idrottsevenemang
 4. Hur fungerar arbetet med medborgarlöften?
 5. Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete
 6. Chefsseminarium: Brottskonsekvensanalys vid stadsplanering
 7. Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte
 8. Studiebesök: Gårdsten

18.30–19.00 Fördrink i Kongressfoajén

19.00–01.00 Konferensmiddag i Kongresshallen

 • Föranmälan görs i samband med anmälan till konferensen.

 

Detta program kan komma att ändras.

    Dag 2, torsdag 4 april

8.00–8.30 Registrering

8.30–9.05 Hur förebygger man våldsbejakande extremism på lokal nivå?
Vad gör man när en klassförälder också är ortens nazistledare? Är det något att hålla koll på när tonåringen byter ut träningsbyxorna och luvtröjan mot traditionell thawb och helskägg?

 • Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brotts­förebyggande rådet (Brå)

9.05–9.45 "What's a strange little crime like you doing in a place like this?”Kriminologi som redskap i brottsförebyggande arbete
Vilken roll har teoretiska kunskaper i kriminologi, när man arbetar praktiskt med brottsförebyggande arbete? Tips om hur kriminologi kan användas i praktiken.

 • Christoffer Carlsson, forskare, Stockholms universitet

9.45–10.15 Fika i utställningen

10.15–11.30 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Arbeta brottsförebyggande i små kommuner
 2. Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder
 3. Skapa trygga och säkra idrottsevenemang
 4. Hur fungerar arbetet med medborgarlöften?
 5. Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete
 6. Chefsseminarium: Brottskonsekvensanalys vid stadsplanering
 7. Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte
 8. Studiebesök: Gårdsten

11.30–12.30 Lunch i restaurang Season, med efterföljande kaffe i utställningen

12.30–13.15 Framtidens hållbara samhällen
När brottsförebyggande arbete ska prioriteras kan det uppstå målkonflikter, på både lokal och regional nivå, i relation till övriga verksamheter. Men det kan också finnas synergieffekter mellan olika områden. Hur kan det brottsförebyggande arbetet bidra till målen i Agenda 2030, i ett långsiktigt perspektiv?

 • Ida Texell, medlem i Agenda 2030-delegationen och räddningschef för Brandkåren Attunda

13.15–14.15 Skjutningar inom kriminella miljöer
Det dödliga skjutvapenvåldet inom kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Här presenteras en rapport baserad på intervjuer med personer som har erfarenhet från dessa miljöer. Vi får även ta del av Biskopsgårdens långsiktiga, förebyggande arbete inom ramen för Trygg i Västra Hisingen, som bedrivs i samverkan mellan bland annat polis och kommun. Sessionen avslutas med en diskussion.

 • Elin Jönsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Erik Nilsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Daniel Neck, kommunpolis Västra Hisingen, Polismyndigheten
 • Lovisa Trell, utvecklingsledare, Göteborgs Stad

14.15–14.30 Avslutande reflektioner och summering av dagarna

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.30 Slut på konferensen. Alla deltagare erbjuds kaffe och frukt att ta med sig.

Detta program kan komma att ändras.

    Parallella sessioner

Dessa sessioner vänder sig till lite olika målgrupper, beroende på exempelvis förkunskaper eller arbetsuppgifter och ansvarsområden. För att få ut mesta möjliga av konferensen, rekommenderar vi att du läser beskrivningarna av sessionerna innan du väljer vilka du vill anmäla dig till.

 

1. Arbeta brottsförebyggande i små kommuner
Hur bygger man upp ett effektivt och systematiskt brottsförebyggande arbete i små kommuner, med begränsade resurser? Hur anpassar man arbetssätt och metoder, så att de är genomförbara i olika kommuner, med olika förutsättningar? Tips och verktyg till dig som vill ha grundläggande kunskaper om brottsförebyggande arbete.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som kommer från en liten kommun eller ett litet lokalpolis­område, och som vill börja arbeta brottsförebyggande eller veta mer om hur ni kan starta upp och organisera ett brottsförebyggande arbete.
2. Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder
Lägesbilder är grundläggande i ett kunskapsbaserat brottförebyggande arbete, men hur kan man utforma dem så att de verkligen utgör den kunskapsbas man behöver? Under den här sessionen diskuterar vi strategier för att skapa lägesbilder, för både kort och lång sikt, men också vilka utmaningar som finns.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som redan har ett fungerande samverkansarbete i ditt område, liksom bra kunskaper om kartläggning och lägesbilder, men som vill fördjupa dig i ämnet.
3. Skapa trygga och säkra idrottsevenemang
Idrottsevenemang innebär för de allra flesta något spännande och stämningsfullt. Men de utgör också en risksituation, där våld, ordningsstörningar och annan brottslighet kan ske. Hur kan man arrangera trygga och säkra evenemang? Och hur når man detta genom samverkan? Ta del av både nationella strategier och lokala exempel på hur man arbetar för att förebygga idrottsrelaterad brottslighet.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man kan arbeta brottsförebyggande kring idrottsevenemang.
4. Hur fungerar arbetet med medborgarlöften?
Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och syftar till ett effektivare lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att engagera och involvera medborgare, medarbetare, kommuner och andra samhällsaktörer. Men hur har arbetet med medborgarlöften fungerat så här långt? Ta del av en nyutgiven rapport, om både framgångar och utvecklingsmöjligheter, och lyssna på en diskussion om hur polis och kommun kan använda dessa erfarenheter framöver.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som vill bli bättre på att arbeta med medborgarlöften.
5. Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete
Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens, så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Var med och diskutera vilka utmaningar som finns och hur man kan förstå andra organisationer som arbetar brottförebyggande, samt ta del av konkreta exempel från andra kommuner.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som är chef eller politiker inom offentlig förvaltning.
6. Chefsseminarium: Brottskonsekvensanalys vid stadsplanering
I samband med att man utvecklar den fysiska miljön i en kommun, görs ofta exempelvis miljö­- eller barn­konsekvensanalyser. Men utveckling av fysiska miljöer kan också påverka brottsligheten, vilket gör att även en brottskonsekvensanalys är lämplig i beslutsunderlaget. Detta seminarium omfattar föredrag och diskussioner om hur sådana analyser kan utvecklas och användas i det lokala arbetet.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som är chef eller politiker inom offentlig förvaltning.
7. Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte
Här får du möjlighet att diskutera brottsförebyggande arbete från olika håll i landet. Dela med dig av egna erfarenheter och lyft de frågor du vill ta upp! Så här går det till:
 1. Anmäl dig till diskussionsforumet så snart som möjligt – det blir fort fullt!
 2. Efter nyår får du ett mejl från Brå, med frågor om vad du vill ta upp.
 3. De förslag som skickats in delar Brå in i teman.
 4. På plats på konferensen kan du sedan välja vilka teman som är mest relevanta för dig.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som vill ha mer tid att utbyta erfarenheter med andra konferensdeltagare, men som också vill dela med dig av exempel från ditt eget lokala arbete.
8 Studiebesök: Gårdsten
Följ med på ett besök till Gårdsten, och ta del av fastighetsbolaget Gårdstensbostäders brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i området.
 • Den här sessionen riktar sig till dig som med egna ögon vill se ett konkret exempel på hur man i samverkan har utvecklat ett bostadsområde.

Övrig information

    Hotell

Inför Råd för framtiden 2019 har Brå reserverat ett antal rum på hotell som ligger i nära anslutning till konferensanläggningen, Svenska Mässan, i Göteborg. För att boka dessa rum mejlar eller ringer man respektive hotell och använder bokningskoden angiven nedan. Undantag är Gothia Towers där ni använder den bokningslänk som uppges nedan.

Hotellen tillämpar principen ”först till kvarn” och vi rekommenderar därför att boka hotellrum så snart som möjligt. De reserverade rummen kommer att reduceras successivt från och med början av februari. Varken Brå eller hotellen garanterar att det finns tillgängliga rum vid bokningstillfället.

Hotellet behöver följande information för att kunna göra en bokning:

 • Ankomst- och avresedatum (Brå har reserverat rum 2-4 april)
 • Gästens namn, telefon och e-post
 • Bokningskod:
  BRÅ2019 (Hotel Lorensberg, Elite Park Hotel och Quality Hotel Panorama)
  BBRA010419 (Scandic Opalen och Scandic Rubinen)
 • Kreditkortsnummer samt utgångsdatum (för garanti och betalning av rummet)

Priserna är per rum per natt, inkl. frukost och moms.

Gothia Towers

Välkommen till Gothia Towers, ett fyrstjärnigt hotell med smakfullt inredda rum mitt i Göteborg. På Svenska Mässan och Gothia Towers finns allt under samma tak, hotellrum, restauranger, möteslokaler och mycket mer.
Enkelrum/natt: 1222 kr
Tel: 031-7508810
Karta: Hitta hotellet på Google Maps
E-post: room@gothiatowers.com
Webb: gothiatowers.com/bo/hotell/
Bokningskod: SOC020419

Scandic Opalen

Mitt emellan Scandinavium och Ullevi hittar vi denna arkitektoniska pärla. Där 1960-talets ledande nordiska formgivare, arkitekter och konstnärer har skapat en ikonisk byggnad med nordisk elegans.
Enkelrum/natt: 1170 kr
Dubbelrum/natt: 1270 kr
Tel: 031-751 53 00
Karta: Hitta hotellet på Google Maps
E-post: meeting.opalen@scandichotels.com
Webb: www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-opalen

Scandic Rubinen

Scandic Rubinen ligger mitt på Avenyn i centrala Göteborg, ett stenkast från Götaplatsen och Kungsportsplatsen. Här har du nära till Göteborgs kultur, shopping och storstadspuls. Ett inkluderande hotell med urban sensualism, hemtrevlig elegans och en harmonisk mix av färger, former och detaljer.
Enkelrum/natt: 1023 kr
Dubbelrum/natt: 1123 kr
Tel: 031-751 54 00
Karta: Hitta hotellet på Google Maps
E-post: meeting.rubinen@scandichotels.com
Webb: www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-rubinen

Hotel Lorensberg

Hotel Lorensberg är det hemtrevliga hotellet som ligger på gångavstånd till det mesta. Här finns över 100 unika väggmålningar av konstnären Lars Gillis, som bidrar mycket till hotellets charmiga karaktär.
Enkelrum/natt: 900 kr
Dubbelrum/natt: 1170 kr
Tel: 031-810 600
Karta: Hitta hotellet på Google Maps
E-post: info@hotel-lorensberg.se
Webb: www.hotel-lorensberg.se

Elite Park Avenue Hotel

I hjärtat av Göteborg på paradgatan Kungsportsavenyn ligger Elite Park Avenue Hotel med sina 317 rum. Hotellet ligger på promenadavstånd till Svenska Mässan, Kongresshallen och Liseberg.
Enkelrum/natt: 1208 kr
Dubbelrum/natt: 1408 kr
Tel: 031-727 10 00
Karta: Hitta hotellet på Google Maps
E-post: bokning.goteborg@elite.se
Webb: www.elite.se/sv/hotell/goteborg/park-avenue-hotel/

Quality Hotel Panorama

Panorama är beläget i centrala Göteborg nära Svenska Mässan. Med vårt vackra läge, och vårt 13 våningar höga hotell, erbjuder många av våra rum en fantastisk vy över Göteborg.
Enkelrum/natt: 920 kr
Tel: 031-767 70 44
Karta: Hitta hotellet på Google Maps
E-post: reservation.q.panorama@choice.se
Webb: www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel-panorama/

    Posterutställning

I samband med konferensen arrangerar vi en posterutställning för att sprida goda erfarenheter om pågående projekt och aktuell forskning inom brottsförebyggande arbete. Ta chansen att presentera det arbete ni gjort för 600 andra lokala, regionala och nationella brottsförebyggare i Sverige.

Vill du vara med i posterutställningen? Välkommen att mejla in en kort presentation om ert arbete till rff@bra.se, senast den 15 februari 2019. Vi återkommer med besked om din poster har blivit accepterad. Som posterpresentatör är du dessutom garanterad en plats på konferensen.

Se vad deltagarna tyckte om 2018 års konferens

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-07