Webbinarier

Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Under 2018 har vi genomfört tre webbinarier på olika teman, som du kan se här nedan. Nästa år återkommer vi med nya intressanta ämnen.

Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis. Missa inte våra kommande webbinarier – du kommer även att kunna anmäla i förväg om du vill delta på plats.

Trafikbrott – det lokala problemet alla pratar om

Innehåll och medverkande

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige. I Brås senaste årsrapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige uppger kommunpoliser och kommunala samordnare att trafikproblem är ett av de vanligaste förekommande brottsproblemen i deras kommun eller lokalpolisområde. Även annan brottslighet kan gynnas av situationer där trafiken inte är planerad ur ett brottsförebyggande perspektiv. Så hur löser vi trafikproblemen på bästa sätt? Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott i trafiken. Vid det här webbinariet kommer vi att fokusera på hur vi kan förebygga buskörning.

Medverkande:

 • Katarina Bokström, projektansvarig, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
 • Thomas Bergqvist, kommunpolis Eskilstuna, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Trygga och säkra skolor

Innehåll och medverkande

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet? Hur får vi det situationella och sociala brottsförebyggande perspektivet att gå hand i hand när det gäller att planera och skapa en trygg skolmiljö? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under detta webbinarium. Vi får även ta del av såväl lokala som nationella exempel och perspektiv på frågan.

Medverkande:

 • Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket
 • Esbjörn Jonsson, förstelärare, Tullgårdsskolan
 • Sofia Löwhagen, arkitekt SAR/MSA, Codesign
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå

Trygga stationsmiljöer

Innehåll och medverkande

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande. En plats där många samlas vid olika tidpunkter på dagen. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga men eftersom det är många som samlas kan det också uppstå problem. Hur kan vi ta tag i problemen? Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna? Vilka aktörer kan hjälpa till med lösningar?

Medverkande:

 • Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning, Trafikverket
 • Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB
 • Ulf Lundgren, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå