Webbinarier ­­

Nu har Brå sänt det första av tre webbinarier om brottsförebyggande arbete. Om du missade det kan du se webbinariet om trygga stationsmiljöer i efterhand. Du kan följa Brås webbinarier live på vår webbplats eller anmäla dig och delta på plats vid sändningarna. Datum för kommande webbinarier är 18 september och 6 november (OBS – nytt datum).

Under webbinarierna kommer ni bland annat få ta del av lokala exempel på brottsförebyggande arbete samt hur man arbetar nationellt med frågan. Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis.

18 sept. 6 nov.

kl. 09.00-09.50

Under webbinarierna finns det möjlighet att ställa frågor via webbinarium@bra.se

Webbinarierna direktsänds via Brås webbplats. Det går även att delta på plats på Brå, Tegnergatan 23, Stockholm (begränsat antal platser). Anmäl dig under respektive datum. Brå bjuder deltagarna på plats på frukost med start klockan 08.40.

18

 

18 september: Trygga och säkra skolor (se sändning ovan

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet? Hur får vi det situationella och sociala brottsförebyggande perspektivet att gå hand i hand när det gäller att planera och skapa en trygg skolmiljö? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under detta webbinarium. Vi får även ta del av såväl lokala som nationella exempel och perspektiv på frågan.

Medverkande 

  • Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket
  • Esbjörn Jonsson, förstelärare, Tullgårdsskolan
  • Sofia Löwhagen, arkitekt SAR/MSA, Codesign
6

6 november: Trafikbrott – det lokala problemet alla pratar om

OBS! Flyttat från den 23 oktober!

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige. I Brås senaste årsrapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige uppger kommunpoliser och kommunala samordnare att trafikproblem är ett av de vanligaste förekommande brottsproblemen i deras kommun eller lokalpolisområde. Även annan brottslighet kan gynnas av situationer där trafiken inte är planerad ur ett brottsförebyggande perspektiv. Så hur löser vi trafikproblemen på bästa sätt? Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott i trafiken.

Se webbinariet i efterhand

Trygga stationsmiljöer (sändes 15 maj)

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande. En plats där många samlas vid olika tidpunkter på dagen. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga men eftersom det är många som samlas kan det också uppstå problem. Hur kan vi ta tag i problemen? Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna? Vilka aktörer kan hjälpa till med lösningar?

Under webbinariet den 15 maj får deltagarna ta del av lokala aktörers berättelser om hur de arbetar med frågan.

Paneldeltagare:

Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning, Trafikverket
Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB
Ulf Lundgren, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå