Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss - kontakta  registrator.

2011

Tilläggsremiss avseende betänkandet Försenad årsredovisning och bokföringsbrottPDF
2011-12-16
Diarienummer: D1.1-0421/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Naturvårdsverkets promemoria om skyddsjaktPDF

2011-11-24
Diarienummer: D1.1-0402/2011
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Månadsuppgifter — snabbt och enkeltPDF
(SOU 2011:40)
2011-10-26
Diarienummer: D1.1-0240/2011
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringarPDF
(VIS) (DS 2011:27)
2011-10-26
Diarienummer: D1.1-0240/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Strålsäkerhet - gällande rätt i ny formPDF
(SOU 2011:18)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0184/2011
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Bättre insatser vid missbruk och beroendePDF
(SOU 2011:35)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0213/2011
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Förundersökning — objektivitet, beslag, dokumentation m.m.PDF
(SOU 2011:45)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0221/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Utökat polissamarbete i Norden och EUPDF
(SOU 2011:25)
2011-10-14
Diarienummer: D1.1-0228/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En samlad ekobrottsbekämpningPDF
(SOU 2011:47)
2011-10-13
Diarienummer: D1.1-0216/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sanktionsavgifter på trygghetsområdetPDF
(SOU 2011:3)
2011-09-27
Diarienummer: D1.1-0232/2011
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott
PDF

2011-06-22
Diarienummer: D 1.1-0217/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbetePDF
(SOU 2011:20)
2011-06-22
Diarienummer: D1.1-0177/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kustbevakningsdatalag
PDF

2011-06-22
Diarienummer: D1.1-0185/2011
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet


Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?
PDF
(SOU 2011:16)
2011-06-14
Diarienummer: DD1.1-0125/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Gårdsförsäljning
PDF
(SOU 2010:98)
2011-06-09
Diarienummer: D1.1-0087/2011
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Framställan om ändringar i rättegångsbalken
PDF

2011-06-08
Diarienummer: D1.1-0182/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändrade sanktionsbestämmelser på grund av nya EU-regler på kemikalieområdet
PDF

2011-06-08
Diarienummer: D1.1-0137/2011
Departement/myndighet: Miljödepartementet


Polismetodutredningen, "Särskilda spaningsmetoder"PDF (SOU 2010:103)
2011-05-30
Diarienummer: D1.1-0107/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Olovlig fotografering
PDF
(Ds 2011:1)
2011-04-19
Diarienummer: D1.1-0031/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Sexualbrottslagstiftningen — utvärdering och reformförslagPDF
(SOU 2010:71)
2011-03-03
Diarienummer: D1.1-0400/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
PDF
(SOU 2010:68)
2011-02-10
Diarienummer: D1.1-0394/2010
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Översiktsplan för Timrå kommun
PDF

2011-01-10
Diarienummer: D1.2-0372/2010
Departement/myndighet: Länsstyrelsen Västernorrland


Ett hållbart Huddinge — mål och krav för ett hållbart samhälle
PDF

2011-01-10
Diarienummer: D1.2-0340/2010
Departement/myndighet: Huddinge kommun