Upphandlingar


Grafisk formgivning (Dnr 0003/19)

Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud i upphandlingen av grafisk formgivning. Information om upphandlingen hittas på Kommers eLites webbplats: www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=33284

Anbud lämnas genom Kommers eLite enligt de instruktioner du som anbudsgivare får när du loggar in på ditt konto. Det är kostnadsfritt att skapa ett konto. Konto skapas via www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx

Sista dag för att lämna in anbud är 2019-03-27.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27

Läs mer

Information om upphandlingslagstiftningen finns på
Upphandlingsmyndighetens webbplats.