Brott mot äldre

Fotografi av äldre händer. Foto: Yuri

Äldre personer löper en relativt liten risk att utsättas för brott.

Äldre personer kan ofta vara rädda för att utsättas för brott, trots att brottsstatistik visar att de löper en relativt liten risk att drabbas. Generellt sett är de äldre kvinnorna mer rädda att utsättas för brott än de äldre männen.

Andra faktorer som påverkar rädslan är vilket bostadsområde man bor i och hur gammal inom äldrespannet som personen är. Vanliga brott som de äldre kan vara rädda för är att bli rånade och misshandlade utomhus och att få inbrott i den egna lägenheten. Men det finns också brott mot äldre som begås av vårdpersonal eller av närstående, exempelvis maken eller makan eller de egna barnen.

Många gånger kan de äldre själva förebygga brott

Det finns flera relativt enkla sätt för äldre att själva minska risken för att bli utsatt för inbrott i bostaden eller misshandlad utomhus.  Genom att exempelvis inte släppa in okända personer eller genom att ta med sig ett sällskap vid större uttag av kontanter, kan möjliga risksituationer minskas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en webbportal, www.dinsakerhet.se där det finns ett avsnitt om hur äldre själva kan höja sin säkerhet. På Örebro stads hemsida finns ett dokument som innehåller råd och tips till äldre om hur de äldre kan förebygga att bli utsatta för brott. I Göteborg har man producerat en kort och informativ stumfilm, Väskan - en film att inte vara rädd för, som är textad på flera olika språk. Till filmen hör ett handledningsmaterial för dem som vill arbeta med dessa frågor.

I Polen genomfördes projektet Safe Senior som syftade till att minska så kallade "barnbarnsbedrägerier" mot äldre. Vid sådana bedrägerier ringer bedragaren till den äldre och utger sig för att vara någon närstående, exempelvis ett barnbarn som behöver låna pengar. När sedan "barnbarnets" vän kommer för att hämta pengarna kan den äldre bli bestulen på olika sätt. I projektet har bland annat informationsmöten, workshops och grannsamverkan riktad till äldre genomförts. År 2010 vann detta projekt den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA (European Crime Prevention Award).  Äldre personer kan med fördel också själva initiera ett gemensamt förebyggande arbete. I exempelvis Falkenberg startade en grupp pensionärer Brå-seniorerna vars arbete syftade till att öka tryggheten hos och minska brottsligheten mot äldre.

Temat för ECPA 2016 var "Organiserad brottslighet" med särskild inriktning på organiserad brottslighet mot äldre.

På Socialstyrelsens hemsida finns en avdelning som handlar om olika åtgärder för att förebygga våld mot äldre. Från den sidan finns också länkar till relevanta rapporter.

Samhällets institutioner kan också arbeta förebyggande

I Brå-rapporten Våld mot personer med funktionshinder (2007) undersöks bland annat våld mot äldre personer.  Rapporten, som  handlar om våld mellan personer som är bekanta med varandra (vårdpersonal och vårdtagare respektive äldre person och anhöriga), innehåller förslag till förebyggande arbete som kan minska risken för äldre att utsättas för våld. Brott mot äldre som begås av vårdpersonal eller närstående personer kan alltså i viss mån förebyggas genom metodförändringar och strukturella förändringar i sjukvården och inom den kommunala äldreomsorgen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06