Ekonomiskt stöd

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige!

OBS! Ansökningsperioden för 2019 är nu stängd.

2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete.

Projekt som tilldelats ekonomiskt stöd för utvärdering eller uppföljning har inkommit med slutrapporter som vi publicerar här på webbplatsen. Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att riktlinjerna för det ekonomiska stödet har varierat under åren och tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Brå har sedan flera år tillbaka efter ansökan fördelat ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en slutrapport till Brå. I dag ligger över hundra sådana slutrapporter på webbplatsen och är därigenom enkla att ladda ner och ta del av för den intresserade.

Brå ger varje år ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2019 har 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt 4,1 miljoner kronor.

För årets ansökningar ser vi en stor bredd av olika brottsförebyggande insatser, allt från drogscener och arbete med ungdomar till fysiska åtgärder och socialkontroll i både boendemiljöer och offentliga rummet.