Din sökning Våld i nära relationer gav 20 träffar

 1. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Under 2018 anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att

 2. Brott i nära relationer

  Kortanalys Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation Nästan var femte ung person (18 %) i åldern 16-24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i

 3. Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer

  Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer 2016-06-22 Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer

 4. Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation

  Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation 2018-06-15 Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få

 5. Brott i nära relationer | 2014:8 | En nationell kartläggning

  Brott i nära relationer En nationell kartläggning Ladda ner som pdf Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket

 6. Våld i nära relation

  Våld i nära relation Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är

 7. Våld mot kvinnor och män i nära relationer | 2009:12 | Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet

  Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Ladda ner som pdf Våld mot kvinnor har alltmer börjat diskuteras som ett omfattande samhällsproblem. Många studier visar att en stor

 8. Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer | 2008:25

  Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer Ladda ner som pdf Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp. Denna publikation finns

 9. Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer | 2007:6

  Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer Ladda ner som pdf Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna hejda — eller åtminstone minska — våldet behövs ökade kunskaper om orsakerna till att män dödar den

 10. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer | 2010:18 | Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

  Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Slutredovisning av ett regeringsuppdrag Ladda ner som pdf Medvetenheten har ökat, kunskapsnivån har höjts, nya verksamheter har startat och lagstiftningen har