Din sökning Våld i nära relationer gav 22 träffar

 1. Våld i nära relationer

  Våld i nära relationer Närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 rörde misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Anmäld misshandel av andra närstående genom släktskap eller familj stod

 2. Brott i nära relationer

  kvinnofridskränkning Färre brott registreras som grov kvinnofridskränkning Såväl anmälningar som uppklaring och fällande domar avseende grov kvinnofridskränkning har minskat under de senaste tio åren. Brås rapport Grov kvinnofridskränkning (2019)

 3. Ökning i vissa typer av dödligt våld

  Ökning i vissa typer av dödligt våld 2019-06-04 Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld

 4. Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer

  Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer 2016-06-22 Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer

 5. Brott i nära relationer | 2014:8 | En nationell kartläggning

  Brott i nära relationer En nationell kartläggning Ladda ner som pdf Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket

 6. Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation

  Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation 2018-06-15 Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få

 7. Våld i nära relation

  Våld i nära relation Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är

 8. Världens ledande kriminologer samlas i Stockholm

  Världens ledande kriminologer samlas i Stockholm 2019-06-07 Måndag den 10 juni startar en kriminologikonferens med några av toppnamnen inom internationell kriminologisk forskning. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in

 9. Våld mot kvinnor och män i nära relationer | 2009:12 | Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet

  Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Ladda ner som pdf Våld mot kvinnor har alltmer börjat diskuteras som ett omfattande samhällsproblem. Många studier visar att en stor

 10. Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer | 2008:25

  Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer Ladda ner som pdf Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp. Denna publikation finns