Omslag NTU 2012 Teknisk rapport

NTU 2012 - teknisk rapport

I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

NTU:s innehåll är omfattande och täcker in både känsliga frågor om utsatthet för brott och komplexa fenomen som trygghet och förtroende, vilket ställer särskilda krav på undersökningens utförande. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor samt vad som gjorts för att minimera effekterna av dessa. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen. För resultaten från undersökningen hänvisas till huvudrapporten.

Fakta om publikationen

Redaktör: Emelie Färdeman
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 174

Rapport: 2013:2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-421

Kundkorg

Summa: