Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

I denna kortanalys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Denna kortanalys ingår i en serie som har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild av brottsutvecklingen i Sverige som möjligt. I kortanalysen redovisas en övergripande bild av brottsutvecklingen för ett antal brottstyper baserad på en genomgång av de lämpligaste källorna. I denna analys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån. Varje beskrivning avslutas med en sammanfattande bedömning över hur utvecklingen ser ut för respektive brottstyp.

Se även

Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 2/2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-561

Kundkorg

Summa: